Reklamacje

Nie działa mi Internet, co mogę zrobić?

W przypadku Internetu mobilnego istnieje kilka powodów braku połączenia/ nieprawidłowego działania. Zapoznaj się z poniższymi przypadkami, postępuj zgodnie z opisem, aby rozwiązać problem.

 • W aplikacji Internet Manager nie pojawiają się kreski zasięgu
 • Na ekranie routera nie pojawiają się kreski zasięgu / komunikat „brak sieci”
 • Czy problem dotyczy nowej lub przedłużanej umowy? Pamiętaj, że nowa karta SIM musi być aktywna, aby można było korzystać z usługi. Jeśli nowa umowa/ przedłużenie umowy zostało doręczone przez kuriera wraz z nową kartą SIM. W celu aktywacji karty postępuj zgodnie z instrukcjami załączonymi w przesyłce.
 • Spróbuj zmienić tryb pracy modemu. W aplikacji Internet Manager wybierz: MENU > ustawienia > ustawienia zaawansowane > wybór sieci > automatyczny. Następnie wybierz „Zamknij” i odczekaj kilkanaście sekund, aby modem zalogował się do sieci. Jak tylko w aplikacji pojawią się kreski zasięgu wybierz „Połącz”.
 • Spróbuj rozłączyć i ponownie podłączyć urządzenie do portu USB. Jeśli korzystasz z routera WiFi, wyłącz i ponownie włącz urządzenie poprzez dłuższe przytrzymanie klawisza zasilania.
 • W aplikacji Internet Manager/ na ekranie routera pojawia się „połączono”

  Sprawdź otrzymane SMS na karcie SIM. Brak poprawnego ładowania stron lub wolne działanie może być spowodowane blokadą prędkości. Blokada może wynikać z przekroczenia limitu GB w usłudze, lub z zaległości w płatnościach. O założeniu blokady zawsze informujemy poprzez SMS wysłany na kartę SIM przypisaną do usługi internetowej. Czy w aplikacji/na ekranie routera pojawia się dobry zasięg sieci? Często nieprawidłowe działanie może być spowodowane słabą siłą zasięgu wewnątrz pomieszczeń. Spróbuj zmienić tryb pracy urządzenia. W aplikacji Internet Manager wybierz „ Rozłącz”, następnie wybierz: MENU > ustawienia > ustawienia zaawansowane > wybór sieci > ustaw tylko 2G/tylko 3G. Następnie wybierz „Zamknij” i odczekaj kilkanaście sekund, aby modem zalogował się do sieci. Jak tylko w aplikacji pojawią się kreski zasięgu wybierz „Połącz”. Jeśli problem występuje podczas połączenia z siecią 2G, warto spróbować zmienić tryb pracy na 3G (analogicznie w przypadku problemów z siecią 3G)
 • Przy próbie połączenia pojawia się komunikat błędu

  komunikat: „zaloguj się przed połączeniem” pojawi się jeśli nie ma zasięgu, karta nie jest zalogowana do sieci.
  • Po podłączeniu modemu do komputera i uruchomieniu aplikacji odczekaj chwilę przed wybraniem przycisku „Połącz”.
  • Jeśli zasięg nie pojawi się spróbuj zmienić tryb pracy. Wybierz: MENU > ustawienia > ustawienia zaawansowane > wybór sieci > ustaw tylko 2G/tylko 3G. Następnie wybierz „Zamknij” i odczekaj kilkanaście sekund, aby modem zalogował się do sieci. Jak tylko w aplikacji pojawią się kreski zasięgu wybierz „Połącz”.
  • Upewnij się że karta SIM jest już aktywna, szczególnie jeśli problem dotyczy nowej umowy lub przedłużenia z nową kartą SIM
  • .
  Problem może wynikać z błędnych ustawień. Wybierz: MENU - > ustawienia -> ustawienia zaawansowane -> zarządzanie profilem. Następnie wybierz Nowy profil i uzupełnij.
  • Konto: T-Mobile
  • Numer dostępowy: *99#
  • Hasło: puste
  • APN: internet
  • Nazwa użytkownika: puste
  • Protokół: CHAP
  • Zapisz
  Następnie spróbuj ponownie wybrać „Połącz” w aplikacji
 • Niski poziom zasięgu

  Często nieprawidłowe działanie może być spowodowane słabą siłą zasięgu wewnątrz pomieszczeń. Spróbuj zmienić tryb pracy urządzenia. W aplikacji Internet Manager wybierz „ Rozłącz”, następnie wybierz: MENU > ustawienia > ustawienia zaawansowane > wybór sieci > ustaw tylko 2G/tylko 3G. Następnie wybierz „Zamknij” i odczekaj kilkanaście sekund, aby modem zalogował się do sieci. Jak tylko w aplikacji pojawią się kreski zasięgu wybierz „Połącz” Jeśli problem występuje podczas połączenia z siecią 2G, warto spróbować zmienić tryb pracy na 3G (analogicznie w przypadku problemów z siecią 3G).
 • Zasięg jest dobry, mimo to połączenie jest słabe

  Sprawdź otrzymane SMS na karcie SIM blueconnect. Brak poprawnego ładowania stron, wolne działanie może być spowodowane blokadą prędkości. Blokada może wynikać z przekroczenia limitu GB w usłudze, lub z zaległości w płatnościach. O założeniu blokady zawsze informujemy poprzez SMS wysłany na kartę SIM przypisaną do usługi internetowej.
  • W przypadku ograniczenia pasma z powodu przekroczenia limitu proponujemy jednorazowe dokupienie danych (np. 1GB za 14,99 zł płatne na następnej fakturze, w zależności od posiadanej oferty).
  • W przypadku ograniczania z powodu braku płatności, blokada zostanie usunięta po zaksięgowaniu należności.