Połączenia konferencyjne

Okres trwania: aktywna przez cały okres umowy
dla kogo: dla wszystkich

Jak aktywować

Usługa bezpłatna

Cennik

Rozmawiaj z kilkoma osobami jednocześnie Usługa bezpłatna

Opis usługi

Połączenie konferencyjne to możliwość równoczesnego połączenia maksymalnie pięciu osób i prowadzenia z nimi telefonicznej konferencji. Mogą w niej uczestniczyć osoby posiadające dowolny telefon, w dowolnej sieci, w Polsce i za granicą.

Usługa nie wymaga aktywacji.

Jak korzystać z usługi

Jak rozpocząć połączenie konferencyjne

  • Zadzwoń do pierwszego uczestnika rozmowy
  • Zadzwoń do następnego uczestnika (pierwsza rozmowa zostanie automatycznie zawieszona). Gdy uzyskasz połączenie, naciśnij klawisz 3 Gdy drugi uczestnik zostanie podłączony, na ekranie Twojego telefonu wyświetli się wiadomość CONFERENCE ACTIVE
  • Jeśli chcesz połączyć się z następnym uczestnikiem, powtórz czynności przeprowadzone dla drugiego uczestnika

Jak zakończyć rozmowę

Inicjator konferencji może odłączać poszczególnych jej uczestników, albo też zakończyć całe spotkanie naciskając odpowiedni przycisk w telefonie.

Uwaga

Szczegółowe wskazówki dotyczące zarządzania połączeniami konferencyjnymi może zawierać instrukcja obsługi Twojego telefonu.