Reklamacje

Jak mam sprawdzić ilość wykorzystanych danych (MB)?

Ilość wykorzystanych danych najlepiej sprawdzić poprzez serwis Mój T-Mobile. Prezentowane tam dane uwzględniają rzeczywistą taryfikację oraz cykl rozliczeniowy danej umowy. 

Informacje dostępne są w zakładce Lista połączeń -> Wykorzystanie limitów.

Dane dostępne są zarówno dla Internetu mobilnego jak i do sprawdzenia wykorzystania pakietu internetowego na telefonie komórkowym.

Ważne! Większość aplikacji do obsługi połączenia posiada własny licznik danych – nie polecamy sugerować się pokazywanymi tam informacjami, głównie ze względu na to że prezentowane tam dane nie są zgodne z cyklem rozliczeniowym. Limit danych odnawia się w dniu wystawienia faktury – a nie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.