PODSTAWOWE INFORMACJE O ROAMINGU W UE

Polityka Uczciwego Korzystania

Czym jest polityka uczciwego korzystania?

Unia Europejska w celu zapobiegania niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju wprowadziła Politykę Uczciwego Korzystania z zasady "Roam Like At Home" (Roaming jak w kraju). W przypadku stwierdzenia, że usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T‑Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.


Opłaty dodatkowe mogą być naliczone klientom, którzy w ciągu ostatnich 4 miesięcy:


  • częściej przebywali w roamingu w UE niż w kraju,
  • więcej korzystali z usług telekomunikacyjnych w roamingu w UE niż w kraju.

Klienci każdorazowo będą informowani z wyprzedzeniem o zastosowaniu opłat wynikających z polityki Uczciwego Korzystania z "Roam Like At Home" (Roaming jak w kraju). Treść Polityki Uczciwego Korzystania dołączamy do każdego cennika roamingowego. Znajduje się ona na ostatnich stronach cennika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon