PODSTAWOWE INFORMACJE O ROAMINGU W UE

Polityka Uczciwego Korzystania

Czym jest polityka uczciwego korzystania?

Unia Europejska w celu zapobiegania niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju wprowadziła Politykę Uczciwego Korzystania z zasady "Roam Like At Home" (Roaming jak w kraju). W przypadku stwierdzenia, że usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T‑Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.


Opłaty dodatkowe mogą być naliczone klientom, którzy w ciągu ostatnich 4 miesięcy:


  • częściej przebywali w roamingu w UE niż w kraju,
  • więcej korzystali z usług telekomunikacyjnych w roamingu w UE niż w kraju.

Klienci każdorazowo będą informowani z wyprzedzeniem o zastosowaniu opłat wynikających z polityki Uczciwego Korzystania z "Roam Like At Home" (Roaming jak w kraju). Treść Polityki Uczciwego Korzystania dołączamy do każdego cennika roamingowego. Znajduje się ona na ostatnich stronach cennika.


Wysokość opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:
Opłaty do 14/05/2024 od 15/05/2024
Opłata dodatkowa za minutę wykonanego połączenia głosowego 0,12 zł za minutę 0,11 zł za minutę
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego 0,11 zł za 10 minut 0,11 zł za 10 minut
Opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość SMS 0,12 zł za 10 sztuk 0,12 zł za 10 sztuk
Opata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS 0,09 zł za 10 sztuk 0,07 zł za 10 sztuk
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych 9,20 zł za 1 GB 8,45 zł za 1 GB

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon