KOMUNIKATY

Ogłoszenie w sprawie zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid)

Komunikat z 30.11.2018 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. T‑Mobile Polska dokonuje zmiany cen i warunków korzystania z usług roamingu międzynarodowego, świadczonych w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku usług roamingowych) dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid). Z tym dniem rozpoczynamy naliczanie dodatkowych opłat do cen uslug roamingowych wskazanych powyżej. Proponowana zmiana cen wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych dla wszystkich klientów usług przedpłaconych (pre-paid) będą wynosiły:


  • 0,03694 zł za minutę połączenia wychodzącego,
  • 0,012 zł za minutę połączenia odebranego,
  • 0,012 zł za wysłanie SMS-a,
  • 0,012 zł za wysłanie MMS-a,
  • 14,9076 zł za 1 GB transmisji danych.

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.


W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 1 stycznia 2019 r. (włącznie).

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon