KOMUNIKATY

Ogłoszenie w sprawie zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid)

Komunikat z 31.05.2018 r.

Informujemy, ze od dnia 1 lipca 2018 r. T‑Mobile Polska dokonuje zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid). Z tym dniem rozpoczynamy naliczanie dodatkowych opłat do cen usług świadczonych w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku usług roamingowych). Proponowana zmiana cen wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych będą wynosiły:


  • 0,04 zł za minutę połączenia wychodzącego,
  • 0,01 zł za minutę połączenia odebranego,
  • 0,01 zł za SMS,
  • 0,01 zł za MMS,
  • 14,91 zł za GB transmisji danych.

Użytkownicy usług przedpłaconych, którzy korzystają z ofert zawierających jednocześnie nielimitowane rozmowy, smsy lub mmsy oraz pakietową transmisję danych na okres minimum 30 dni, poniosą dodatkowe opłaty o jakich mowa powyżej po wykorzystaniu darmowych jednostek, które wynoszą:


  • 500 MB dla transmisji danych
  • 100 minut (połączenia przychodzące / wychodzące)
  • 50 SMS

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.


W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 30 czerwca 2018 r. (włącznie).

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon