KOMUNIKATY

Zmiana zasad naliczania opłat w roamingu międzynarodowym od 15 czerwca 2017 roku

Komunikat z 13.06.2016r.

T‑Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Użytkownikom T‑Mobile na kartę, którzy są aktywni w sieci T‑Mobile od minimum 100 dni, liczonych od daty aktywacji Karty SIM i korzystają z taryfy Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub Hot. Istota zmiany polega na:


  1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T‑Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry,
  2. uprawnieniu wskazanych abonentów do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy

  Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem 10 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. Okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czy będą obowiązywać dotychczasowe warunki. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego abonenta do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Abonentom Mix dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T‑Mobile i Internet 1 GB - MIX” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Abonenci Mix mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. Takie rozwiązanie umowy przed końcem czasu oznaczonego będzie jednakże rodzić po stronie T‑Mobile prawo do żądania kary umownej.  

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon