KOMUNIKATY

Informacja dotyczaca stosowania dodatkowych opłat wyrównawczych w strefie roamingowej 1a

Komunikat z 20.04.2020 r.

T‑Mobile Polska S.A.(dalej „T Mobile”) uprzejmie informuje, że do dnia 19 maja 2020 r. włącznie, w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 kwietnia 2019 r., nalicza Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi telekomunikacyjne, w szczególności za transmisję danych w ramach Mobilnego Internetu - w Strefie Roamingowej 1A. Do strefy tej należy Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.


T‑Mobile oczekuje decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczącej stosowania wskazanych opłat w okresie po 19 maja 2020 r. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w dniu 19 maja 2020 r., T‑Mobile poinformuje swoich abonentów (w tym użytkowników prepaid na kartę) o dalszym naliczaniu Dodatkowych Opłat Wyrównawczych i ich poziomie lub zaprzestaniu ich naliczania.


Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon