KOMUNIKATY

Wycofanie dodatkowych opłat wyrównawczych w strefie roamingowej 1a

Komunikat z 19.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od 20 maja 2020 r. T‑Mobile Polska likwiduje Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych w ramach Mobilnego Internetu w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj). Tym samym osoby korzystające z usług T‑Mobile będą mogły, w podanej strefie, kontaktować się z najbliższymi zgodnie z zasadą Roam Like at Home. Zasady stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w strefie Roamingowej 1A pozostają bez zmian.


Przypomnienie zasad RLAH


Zgodnie z wprowadzoną 15 czerwca 2017 r. zasadą „Roam Like At Home” wszyscy klienci T‑Mobile, Heyah oraz tuBiedronka mają możliwość skorzystania z oferty roamingowej pozwalającej na wykorzystanie krajowych pakietów usług w Strefie Roamingowej 1A.


Użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS‑ów i MMS‑ów mogą z nich korzystać również w roamingu w UE, a w przypadku pakietów danych działa zasada, zgodnie z którą im wyższy jest abonament czy opłata za pakiet danych, tym większy jest limit internetu mobilnego, z którego można skorzystać w roamingu bez dopłaty.


Prawo do wypowiedzenia umowy


W przypadku braku akceptacji zmian związanych z likwidacją Dodatkowych Opłat Wyrównawczych mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej wskazaną wyżej umową, na okoliczność jej rozwiązania przez abonenta przed końcem czasu określonego.


Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony oraz umowy zawarte w systemie przedpłaconym.


Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon