KOMUNIKATY

Zmiana dodatkowych opłat wyrównawczych w strefie roamingowej 1a

Komunikat z 17.04.2019 r.

  T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany dodatkowych opłat do cen usług świadczonych w roamingu międzynarodowym za transmisję danych (Mobilny Internet) oraz za minutę połączenia wychodzącego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10.04.2019 r. i polega na obniżeniu wyżej wymienionych opłat. Od 19.05.2019 r. opłaty te wynoszą:


  • 3,9975 zł za 1GB
  • 0,0123 zł za minutę połączenia wychodzącego

Powyższe dodatkowe opłaty dotyczą wszystkich Abonentów Mix T‑Mobile, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy począwszy od 09.07.2018 r.

Jedocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie wprowadzone w dn. 09.07.2018 r. dodatkowe opłaty w roamingu dla Abonentów Mix T‑Mobile, które wynoszą:


  • 0,0123 zł za minutę połączenia odebranego
  • 0,0123 zł za wysłanie SMS-a
  • 0,0123 zł za wysłanie MMS-a

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 19 maja 2019 r.

W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:


Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon