KOMUNIKATY

Zmiana cen usług roamingowych od 01 stycznia 2022 r.

Komunikat z 30.11.2021 r.

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.


W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2022 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.


Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2022 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon