Faktura T-Mobile

Z artykułu dowiesz się:

Jak czytać fakturę?


Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym wyjaśniającym fakturę miesięczną otrzymywaną od T-Mobile.
Co składa się na Twoją fakturę za usługi T-Mobile?

Przykładowa faktura pomoże ci znaleźć odpowiedź na te pytania.

Zestawienie opłat


1   Suma opłat z tytułu posiadanych abonamentów oraz usług cyklicznych dla wszystkich zawartych na fakturze numerów.

2   Suma opłat dodatkowych poza abonamentem dla wszystkich zawartych na fakturze numerów np. usługi Premium, roaming, połaczenia międzynarodowe, połączenia krajowe nierozliczane w ramach Twoich pakietów.

3   Opłaty za usługi nietelekomunikacyjne dla wszystkich zawartych na fakturze numerów np. Ubezpieczenie Urządzenia, Netflix, Google Play itp.

4   Suma opłat wskazanych w pozycjach A1, A2, A3.

5   Opłata z tytułu rat sprzętowych.

6   Kwota, którą powinieneś opłacić (suma pozycji A, B, C)

7   Chcesz dokonać płatności online - kliknij przycisk 'Zapłać teraz'. Możesz również zapłacić przez aplikację Mój T-Mobile (prowizja 0 zł).


Faktura VAT


8   Numer faktury VAT

9   Okres rozliczeniowy to miesięczny okres, w którym korzystałeś z usług.

10   Okres, za który zostały naliczone opłaty abonamentowe.

11   Dane sprzedawcy.

12   Dane nabywcy.

13   Termin płatności faktury.

14   Kwota faktury VAT. Kwota nie uwzględnia rat sprzętowych oraz nadpłat/niedopłat z poprzedniego okresu.15   Druk do zapłaty. Druk nie jest załączany jesli korzystasz ze stałych form płatności np. polecenia zapłaty.


Szczegółowe rozliczenie numerów telefonów

16   Zestawienie prezentowane jest jeśli faktura rozlicza więcej niż jeden numer telefonu.

Podsumowanie opłat dla numeru 602000000 Oferta T2 5 GB


17   Szczegółowe podsumowanie opłat dla wskazanego numeru telefonu rozliczanego na fakturze.

18   W tym miejscu prezentujemy stałe miesięczne opłaty za uslugi telekomunikacyjne przypisane do wskazanego numeru takie jak opłata abonamentowa, cykliczne rabaty, cykliczne usługi dodatkowe np. Supernet Video, Granie na czekanie.

19   W tym miejscu prezentujemy jednorazowe opłaty wynikające z:

- niepełnego rozliczenia opłaty abonamentowej i rabatów po zawarciu Umowy lub zmianie jej warunków

- usług nierozliczanych z posiadanych pakietów np. połączenia międzynarodowe, usługi Premium, roaming

- zakupu pakietów jednorazowych np. dodatkowy pakiet danych, pakiet Travel and Surf

- jednorazowej opłaty za aktywację numeru

20   W tym miejscu prezentujemy rozliczenie opłat za usługi nietelekomunikacyjne np. Ubezpieczenie Urządzenia, Netflix, Google Play.

21   Rata za sprzęt przypisana do numeru telefonu. W tym miejscu sprawdzisz także, którą ratę aktualnie płacisz.22   Zbiorcze zestawienie dla poszczególnych typów połączeń. Szczegółowy wykaz zrealizowanych połączeń znajdziesz na rachunku szczegółowym.23   Zestawienie prezentuje wykorzystanie aktywnych, limitowanych pakietów dostępnych w ramach abonamentu.


Zestawienie opłat bez przypisanego numeru


24   Podsumowanie opłat nieprzypisanych do numeru telefonu np. odsetki od nieterminowych płatności.

Podsumowanie

25   Zestawienie wystawionych faktur oraz rat sprzętowych

26   Zestawienie transakcji finansowych składających się na stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

27   Kwota, którą powinieneś opłacić. Jest to suma pozycji A (faktura VAT), B (raty za sprzęt) oraz C (stan konta na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego).

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon