Pomoc techniczna

Ile trwa przeniesienie numeru do T-Mobile?

Przenosząc do nas numer sam wybierasz termin w którym zrealizujemy Twoją dyspozycję. 

Do wyboru są trzy opcje:

Przeniesienie zostanie zrealizowane po zakończeniu Twojej umowy terminowej z dotychczasowym operatorem. Pamiętaj, że proces możesz rozpocząć najwcześniej na 120 dni kalendarzowe przed zakończeniem umowy z obecnym operatorem.

Przeniesienie zostanie zrealizowane z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym operatorem. Wybierz tę opcje jeśli nie obowiązuje Cię już umowa terminowa.

Przeniesienie zostanie zrealizowane w wybranym przez Ciebie terminie. Pamiętaj, że jeśli posiadasz umowę abonentową dotychczasowy operator obciąży Cię opłatą za niezachowanie okresu wypowiedzenia wynikającą z Prawa Telekomunikacyjnego. Opłata nie dotyczy numerów działających w systemie na kartę (pre-paid).