Internet mobilny

Internet mobilny

Dlaczego mój Internet zwolnił?

Możliwe są dwa powody dla ograniczenia prędkości połączenia:

  • Przekroczony limit danych
  • Zaległości w płatnościach za usługę przekraczające 7 dni

W obu przypadkach na kartę SIM, na której świadczona jest usługa wysyłamy SMS z wyjaśnieniem sytuacji.
W przypadku przekroczenia limitu zaloguj się do serwisu Mój T-Mobile i sprawdź, czy w posiadanej taryfie możliwe jest dokupienie pakietu internetowego. 

Pamiętaj, że limit zostanie ponownie udostępniony w dniu wystawienia kolejnej faktury.