Płatności i faktury

Dlaczego kwota mojej pierwszej faktury jest wyższa od kwoty, na którą się zgodziłem w trakcie podpisywania umowy/aneksu?

Na pierwszej fakturze po aktywacji Twojego numeru (lub przeniesieniu numeru od innego operatora) zależnie od warunków oferty mogą być naliczone dodatkowo:

  • proporcjonalnie wyrównanie Abonamentu od dnia aktywacji Twojej umowy do dnia wystawienia tej faktury
  • opłata aktywacyjna za przyłączenie do sieci.

Obie powyższe opłaty znajdziesz na rozliczeniu numeru w pozycji A2 Naliczenia dodatkowe.

Z tego powodu pierwsza faktura VAT może być na wyższą kwotę niż się spodziewałeś. Na pierwszej fakturze po przedłużeniu umowy dodatkowo naliczone są wyrównania opłat abonamentowych:

  • zwrot proporcjonalnej części naliczonego abonamentu za poprzedni miesiąc
  • naliczenie proporcjonalnej części Twojego nowego abonamentu od momentu przedłużenia umowy do dnia wystawienia tej faktury.

Obie te pozycje znajdziesz na rozliczeniu numeru w pozycji A2 Naliczenia dodatkowe. To może spowodować, że pierwsza faktura po przedłużeniu umowy może być wyższa niż się spodziewasz.

Jeśli nie będziesz wykonywał żadnych zmian w swoich usługach abonamentowych to na kolejnych fakturach wyrównania nie będą naliczane.

 

Zobacz jak czytać fakturę