Przeniesienie numeru

Chcę przenieść numer do oferty na abonament, ale nie chcę ponosić opłat u dwóch operatorów. Jak to zrobić?

Podczas zawierania umowy zapytaj o usługę Zawieszenia Abonamentu, dzięki której zawieszamy naliczaniem opłat abonamentowych do czasu przeniesienia Twojego numeru do T-Mobile (zależnie od warunków oferty, maksymalnie na 4 miesiące).