Internet mobilny

Od jakiej daty system liczy Automatyczne Przedłużenie Umowy?

Czas oznaczony aneksu do umowy, zawartego w dodatkowym czasie oznaczonym, liczony jest od daty zawarcia tego aneksu, a nie od daty obowiązywania umowy wynikającej z dodatkowego czasu oznaczonego.