Płatności i faktury

Mam nadpłatę na swoim numerze, jak ją odzyskać?

Zwrot nadpłaty jest możliwy, jeżeli na wszystkich Twoich kontach abonenckich nie ma zaległych zobowiązań.

Pamiętaj, że jeżeli pozostajesz naszym klientem, kwota do zapłaty wskazana na kolejnym miesięcznym rozliczeniu zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę nadpłaty. W przypadku regulowania płatności za pomocą polecenia zapłaty lub stałego zlecenia obciążania rachunku bankowego, rozliczenie nadpłaty dokonane zostanie automatycznie przy najbliższej płatności za fakturę miesięczną.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty lub pomyłkowej wpłaty na swoje konto należy wysłać stosowną dyspozycję:
a) pisemnie: na adres T-Mobile Polska S.A., Dział Obsługi Należności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
b) e-mailem: na adres boa@t-mobile.pl (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)
c) faxem: pod numer 22 413 62 85

Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:

 • Twoje dane adresowe
 • numer Twojego konta abonenckiego (numer klienta) oraz Twój numer telefonu
 • kwotę do zwrotu
 • formę zwrotu z podanych poniżej:
  • przelew na konto bankowe (wskaż pełny, 26 cyfrowy numer konta bankowego, nazwę banku oraz dane właściciela rachunku)
  • gotówka - w Sklepie T-Mobile (podaj numer dowodu osobistego) LISTA Sklepów dostępna jest tu
  • przekaz pocztowy w przypadku braku posiadania rachunku bankowego (podaj dokładny adres, na jaki ma zostać przesłany zwrot)
 • na dyspozycji zwrotu powinien widnieć podpis osoby, która dokonała wpłaty (nie można zlecić zwrotu wpłaty dokonanej przez inną osobę).