Usługi i pakiety

Czy przy aktywnej blokadzie połączeń z numerów zastrzeżonych może nastąpić połączenie bez prezentowanego numeru?

Tak, w przypadku braku przekazania numeru przez centralę telefoniczną obsługującą połączenie przykładowo z numeru zagranicznego.