Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.12.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, że od dnia 7 grudnia 2016 r. nie będą pobierane opłaty za usługi: „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata”, aktywowane automatycznie przy zawieraniu nowych umów lub aneksów po dniu 25 grudnia 2014 r. na podstawie warunków ofert promocyjnych.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu post-paid nastąpi poprzez naliczenie rabatu w pierwszym okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 17 grudnia 2016 r., co oznacza, że konsumenci posiadający aktywną usługę Granie na Czekanie nie poniosą kosztów za tę usługę. Faktury za kolejne cykle rozliczeniowe nie będą już zawierały pozycji dotyczącej usługi Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid będzie polegało na doładowaniu kont abonentów pre-paid oraz mix od dnia 17 grudnia 2016 r. kwotą stanowiącą równowartość miesięcznej opłaty za usługę Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid za usługę dodatkową „Prenumerata” nastąpi od 7 grudnia 2016 r. Oznacza to, że abonentom, którzy mają aktywną usługę „Prenumerata” nie będą naliczane opłaty.

Jednocześnie usługa „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra”, jest w dalszym ciągu oferowana na zasadach określonych w regulaminie usługi. Więcej na stronach www Serwisu: www.granienaczekanie.pl, www.granie.t-mobile.pl, www.csa.heyah.pl, www.szafagraheyah.pl

OD 20.10.2015 W T-MOBILE BEZPŁATNE SPRAWDZENIE STANU KONTA

T-Mobile Polska S.A. zaprzestaje z dniem 20.10.2015 pobierania opłat za sprawdzenie stanu konta w systemie T-Mobile na kartę (w taryfach: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot, Frii, blueconnect starter, Internet na kartę blueconnect) i w systemie Mix (w taryfie Frii Mix). Zmiana oznacza obniżenie ceny. W przypadku braku akceptacji zmiany, abonenci mają prawo rozwiązać umowę do dnia 21.11.2015. W przypadku abonentów systemu Mix z taryfą Frii Mix, rozwiązanie umowy przed końcem czasu oznaczonego będzie jednakże rodzić po stronie operatora prawo do naliczenia kary umownej.

Zmiany dotyczą wyłącznie opłat za sprawdzenie stanu konta i polegają na tym, że w pozycjach określających opłaty za sprawdzenie stanu konta, następuje usunięcie lub zamiana na treść „bezpłatne” następujących treści:
0,04 zł z VAT za każdorazowe sprawdzenie stanu konta
0,04 zł za każdorazowe sprawdzenie stanu konta
Dodatkowo 0,04 zł z VAT za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie Automatycznym.
Dodatkowo 0,04 zł za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie Automatycznym
0,04 zł z VAT za każdorazowe wysłanie kodu
0,04 zł za każdorazowe wysłanie kodu

Operator informuje, że opłaty za połączenia z nr *9898, *9602, 602 960 200, + 48 *9898, +48 *9602, +48 602 960 200 pozostają bez zmian.

Cenniki w brzmieniu po zmianach dostępne są poniżej: