Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W  CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA UŻYTKOWNIKÓW T MOBILE NA KARTĘ”.

T Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę oraz Internet na kartę w szczególności taryfy „Frii” do dnia 31 maja 2021 r. obowiązują warunki promocyjne określone w Cenniku Promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Użytkowników T Mobile na kartę”.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T Mobile lub wysyłając je na adres: T Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 960 200.

CENNIK PROMOCYJNY „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA UŻYTKOWNIKÓW T MOBILE NA KARTĘ”.