Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 20.08.2019r. o zmianie cenników roamingowych taryf T-Mobile na Kartę

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 września 2019 r. T-Mobile Polska S.A. dokonuje zmian w treści cenników usług roamingowych dla Użytkowników Usług w Systemie Przedpłaconym (na Kartę). Na skutek wprowadzonych zmian opłaty za minutę połączenia wykonywanego przez Użytkownika wyniosą:

  • ze strefy roamingowej 1A do strefy 1B: 7,00 zł (5,69 zł netto)
  • ze strefy roamingowej 1A do strefy 2: 9,98 zł (8,11 zł netto)
  • ze strefy roamingowej 1A do strefy 3: 16,03 zł (13,03 zł netto)
  • ze strefy roamingowej 1B do strefy 1A i Polski: 7,00 zł (5,69 zł netto)
  • ze strefy roamingowej 1B do strefy 1B: 8,00 zł (6,50 zł netto)
  • ze strefy roamingowej 1B do strefy 2: 9,98 zł (8,11 zł netto)
  • ze strefy roamingowej 1B do strefy 3: 16,03 zł (13,03 zł netto)

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile lub wysyłając je na adres: T-Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000.

Pod kolejnymi trzema linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 20 września 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 21 września 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R.

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 21 WRZEŚNIA 2019 R.

ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH