Oferta usług SMS

Nasze salony pozostają otwarte. Znajdź najbliższy czynny salon na mapie

SMS

Okres trwania: na cały okres umowy
dla kogo: Abonamet, MIX, na kartę

Jak aktywować

Nie wymaga aktywacji

Usługa bezpłatna

Cennik

160 znaków, by wyrazić siebie Usługa bezpłatna

Opis usługi

Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Wykorzystywany aparat telefoniczny oraz elementy graficzne i specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie, tzn. jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków.

Do elementów specjalnych zalicza się litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki nie występujące w alfabecie łacińskim, znaki narodowe. W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej elementy specjalne, tekst pojedynczego SMS-a składa się z mniejszej liczby niż 160 znaków i może być dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem.

Usługa SMS jest automatycznie aktywowana wszystkim Klientom T-Mobile.