Zarządzanie kontem

Jakie dane wpisać do druku Polecenie zapłaty?

Zaloguj się do serwisie Mój T-Mobile i wybierz zakładkę Płatności, następnie Forma płatności, kliknij zmień oraz Dalej, podaj numer konta bankowego oraz nazwę banku. 
Możesz zaznaczyć pole, które umożliwi automatyczne pobranie należności za poprzednie nieuregulowane faktury oraz wskazać, czy polecenie zapłaty ma dotyczyć tylko jednego numeru lub w przypadku otrzymywania jednej zbiorczej faktury za wszystkie Twoje numery. 
Klikając zatwierdź pojawi się dokument w formacie PDF, który po wydrukowaniu i podpisaniu zgodnie ze wzorem posiadanym przez Twój bank, przekaż pracownikowi Sklepu T-Mobile lub wyślij na nasz adres (T-Mobile Polska S.A.; ul. Marynarska 12; 02-672 Warszawa).