Internet mobilny

Czy mogę zmienić limit danych w usłudze Internet Connect np. z 1 GB na 10GB?

Maksymalny limit danych jest określony w warunkach Twojej promocji.