Ochrona Zdrowia (Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

Okres trwania: miesięczne odnawialne
dla kogo: dla wszystkich

Ważna informacja dla klientów MetLife

Jak zgłosić roszczenie?

Formularz do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania oraz na stronie www.nn.pl.

Telefon

+48 881 971 001

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) 

Pismo na adres

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa nr 25, 26‑614 Radom

Cennik

Pakiet Indywidualny

Zakres świadczeń Wariant Standard Wariant Komfort Wariant Premium Wariant Premium+
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego 8 000 zł 13 000 zł 20 000 zł 24 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 12,50 zł 17,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Pakiet Duet

Zakres świadczeń Wariant Premium Wariant Premium+
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego 20 000 zł 24 000 zł
Zdiagnozowanie u Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego 20 000 zł 24 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 40,00 zł 48,00 zł

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Ochrona Zdrowia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne TUTAJ.

Opis usługi

Ochrona Zdrowia to:

  • wsparcie finansowe na walkę z chorobą
  • ubezpieczenie dla Abonentów sieci T-Mobile

Ochrona Zdrowia to także:

  • wypłata pieniędzy w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego
  • możliwość objęcia ochroną zdrowia Twojego Małżonka lub Partnera
  • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy medycznych i badań medycznych
  • składka za ubezpieczenie doliczana do Twojej faktury za usługi telekomunikacyjne
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie

Dokumenty do pobrania