UsługiUbezpieczenie Ochrona Zdrowia

 • W trosce o Twoje zdrowie

  Pakiety

Ubezpieczenie Ochrona Zdrowia to:

 • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego na walkę z chorobą
 • dostępne dla Abonentów sieci T-Mobile

Ubezpieczenie Ochrona Zdrowia to także:

 • dodatkowe środki finansowe dla Ubezpieczonego na walkę z chorobą w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego
 • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy medycznych i badań medycznych
 • składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne
 • ochrona przez całą dobę, na całym świecie

Co obejmuje ubezpieczenie Ochrona Zdrowia?

Zakres świadczeń Wariant
Standard
Wariant
Komfort
Wariant
Premium
Wariant
Premium+
Śmierć Ubezpieczonego z dowolnej przyczyny 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego 8 000 zł 13 000 zł 20 000 zł 24 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 12,50 zł 17,00 zł 25,00 zł 30,00 zł


Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Ochrona Zdrowia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności MetLife, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne TUTAJ.

Jak zgłosić roszczenie?

 • telefonicznie pod numerem: +48 881 971 001 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub
 • pisemnie na adres: MetLife TUnŻiR S.A., Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom
Informacje o obsłudze roszczeń, wymaganych dokumentach i możliwościach ich poświadczania znajdują się na stronie www.metlife.pl. Znajdziesz je również we wniosku o wypłatę świadczenia dla klientów instytucji finansowych lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania