UsługiUbezpieczenie Ochrona na Wypadek

 • W trosce o Twoje
  bezpieczeństwo

  Pakiety

Ubezpieczenie Ochrona na wypadek to:

 • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i jego bliskich w trudnych życiowych sytuacjach
 • dostępne dla Abonentów sieci T-Mobile

Ubezpieczenie Ochrona na wypadek to także:

 • dodatkowe środki finansowe:
  • dla Ubezpieczonego - w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW) oraz
  • dla najbliższych Ubezpieczonego - w razie jego śmierci wskutek NW oraz NW komunikacyjnego
 • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy medycznych i badań medycznych
 • składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne
 • ochrona przez całą dobę, na całym świecie

Co obejmuje ubezpieczenie Ochrona na Wypadek?

Zakres świadczeń Wariant
Standard
Wariant
Komfort
Wariant
Premium
Wariant
Premium+
Śmierć Ubezpieczonego z dowolnej przyczyny 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 45 000 zł 70 000 zł 110 000 zł 140 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 60 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 250 zł / dziennie 300 zł / dziennie 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Składka miesięczna za ubezpieczenie 12,50 zł 17,00 zł 25,00 zł 30,00 zł


Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek następstw NW lub NW komunikacyjnego Ochrona na Wypadek, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności MetLife, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne TUTAJ.

Jak zgłosić roszczenie?

 • telefonicznie pod numerem: +48 881 971 001 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub
 • pisemnie na adres: MetLife TUnŻiR S.A., Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom
Informacje o obsłudze roszczeń, wymaganych dokumentach i możliwościach ich poświadczania znajdują się na stronie www.metlife.pl. Znajdziesz je również we wniosku o wypłatę świadczenia dla klientów instytucji finansowych lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania