Zgody marketingowe

Wyrażając zgodę na komunikację marketingową, dowiesz się o:

  • promocjach, usługach i bonusach specjalnie dedykowanych dla Ciebie, niezależnie czy masz numer na abonament, czy na kartę
  • zniżkach na połączenia, SMS-y i Internet
  • dedykowanych dla ciebie ofertach partnerskich

Wyrażam zgodę na:
otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów.

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Partnerów

Wyrażam zgodę na:
gromadzenie, automatyczne analizowanie i zestawianie, przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, informacji o internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane przeze mnie urządzenie końcowe, informacji o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania dla celów określania moich preferencji zakupowych wynikających z aktywności internetowej (profil użytkownika) oraz prezentowania mi w oparciu o tak określone preferencje reklam produktów i usług. Zgoda nie obejmuje prawa do gromadzenia i analizowania danych wrażliwych. Zgoda obowiązuje przez okres obowiązywania umowy albo do jej wycofania. Odwołanie lub wygaśnięcie zgody skutkuje usunięciem profilu użytkownika.

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych w celach marketingowych Partnerów . Zgoda obowiązuje do zakończenia umowy albo jej odwołania

Wyrażam zgodę na:
otrzymywanie od Operatora informacji wizualnych (np. SMS, MMS, e-mali), wysyłanych w ramach porozumienia T-Mobile z Komendą Główną Policji, dotyczących zaginionych dzieci, które zostały objęte procedurą poszukiwawczą Child Alert i mają na celu pomoc w ich odnalezieniu. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy.

Zarządzanie zgodami

Klient ma możliwość modyfikacji zgód marketingowych poprzez:

  • Biuro Obsługi Użytkownika
  • Wysłanie wybranych komend przez SMS
  • Wysłanie wybranych komend przez USSD

Aby aktywować lub deaktywować wybrana zgodę należy wysłać SMS o wskazanej poniżej treści na numer 80070.

Marketing T-Mobile
T-Mobile marketing dane transmisyjne
Partnerzy marketing dane transmisyjne
Profilowanie T-Mobile
Targetowanie bazy
dla Partnera
Przetwarzanie danych
po rozwiązaniu umowy
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
Tak1 Nie1
Tak2 Nie2
Tak3 Nie3
Tak4 Nie4
Tak5 Nie5
Tak6 Nie6
AKTYWUJ WSZYSTKIE ZGODY
JEDNOCZEŚNIE:
*140*200*7#

Aby aktywować lub deaktywować zgodę Child Alert należy wysłać SMS o wskazanej poniżej treści na numer 80040.

Child Alert
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
ZGODA lub TAK ODWOLANIE lub NIE

Aby aktywować lub deaktywować wybraną zgodę należy wysłać kod USSD o wskazanej poniżej treści:

Marketing T-Mobile
T-Mobile marketing dane transmisyjne
Partnerzy marketing dane transmisyjne
Profilowanie T-Mobile
Targetowanie bazy
dla Partnera
Przetwarzanie danych
po rozwiązaniu umowy
Child Alert
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
*140*200*1# *140*200*9#
*140*200*2# *140*200*10#
*140*200*3# *140*200*11#
*140*200*4# *140*200*12#
*140*200*5# *140*200*13#
*140*200*6# *140*200*14#
*140*200*8# *140*200*16#