Usługi i pakietyJak zablokować usługi premium?

Wielu klientów T-Mobile korzysta z Serwisów Premium oferowanych zarówno przez T-Mobile jak i firmy zewnętrzne. Pobierają gry na telefon, ustawiają dzwonki, wysyłają SMS-y wspierając fundacje pomagające np. poszkodowanym w klęskach żywiołowych lub chorym dzieciom. Mogą również brać udział w różnych loteriach i konkursach. Aby przybliżyć wszystkim zasady korzystania z tych usług T-Mobile przygotowała poniższy poradnik.

Korzystanie z wielu usług informacyjnych lub rozrywkowych związane jest z płatnościami, które realizowane są za pomocą SMS, MMS Premium lub poprzez połączenie z odpowiednim numerem specjalnym. Istnieje również możliwość aktywowania usługi odpowiednią komendą wysłaną w wiadomości tekstowej. Poniżej zamieściliśmy kilka najważniejszych informacji związanych z tymi usługami:

 1. Cenę SMS Premium można w łatwy sposób sprawdzić dzięki ujednoliconym zasadom przypisywania ceny do danego numeru. W przypadku najczęściej używanych numerów rozpoczynających się od cyfry 7 np. 7123 lub 71234, druga cyfra numeru odpowiada za jego koszt. Najprościej można powiedzieć, że odpowiada ona za koszt netto. Na przykład wysłanie SMS na numer 7123 oznacza, że zapłacimy 1 zł netto, czyli 1,23 zł z VAT. Analogicznie 7223 oznacza koszt wysyłki SMS w wysokości 2 zł netto, czyli 2,46 z VAT. W ten sposób można rozpoznać cenę najczęściej stosowanych numerów o wartości od 1 do 9 zł netto. Jeśli drugą cyfrą numeru Premium jest 0 jak w 7055 to cena jednego SMS wynosi 50 groszy netto, czyli 62 grosze z VAT.
 2. W przypadku numerów SMS Premium zaczynających się od cyfry 9, np. 91012 cena opisywana jest przez drugą i trzecią cyfrę. Dla numeru 910XX koszt będzie wynosił 10 złotych netto, a dla numeru 925XX analogicznie będzie to kwota 25 złotych netto.
 3. Część usług, najczęściej związanych z serwisem cyklicznym, jest oferowana w subskrypcji lub prenumeracie – opłata w takim przypadku jest naliczana zgodnie z konstrukcją serwisu i może być doliczana do rachunku za dzień, tydzień lub miesiąc korzystania z serwisu lub też za jednorazowe dostarczenie odpowiedniego świadczenia:
  • tego typu serwisy można zamawiać np. przez wysyłanie SMS-a na numery 6XXXX, 5XXXX lub 80XX (czyli np. 60400, 50234 lub 8017);
  • wysłania SMS z komendą aktywacji serwisu może być bezpłatne lub wiązać się z kosztem odpowiadającym wysłaniu zwykłego SMS-a zgodnie z cennikiem obowiązującym abonenta;
  • po zamówieniu serwisu otrzymuje się bezpłatnego SMS-a z powitaniem oraz informacjami na temat: kosztów serwisu oferowanego w subskrypcji lub prenumeracie, harmonogramem dystrybucji, dostępnością regulaminu oraz informacją o sposobie rezygnacji z serwisu. Warto zapisać takiego SMS-a w pamięci telefonu;
  • szczegółowe koszty korzystania z serwisu są zawsze opisane w regulaminie odpowiedniej usługi i w SMS-ie powitalnym. Opłaty są naliczane zgodnie z harmonogramem np. raz dziennie, raz w tygodniu, co kilka dni: za otrzymanie SMS-a lub MMS-a;
  • chęć rezygnacji z serwisu można zawsze zgłosić SMS-em (płatnym zgodnie z cennikiem obowiązującym abonenta) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.
 4. W przypadku Użytkowników systemu na kartę (prepaid) udostępnienie możliwości korzystania z usług o podwyższonej opłacie następuje po pierwszym doładowaniu konta kwotą minimum 5 zł.

Pełna informacja o opłatach za zamówione Serwisy Premium jest umieszczona na rachunku szczegółowym.

Informacja o opłatach za wysłane SMS-y jest zawarta w zakładce "Numery Premium".

Przed skorzystaniem z serwisu obowiązkowo należy zapoznać się z jego regulaminem. Tam znajdziemy informacje o firmie świadczącej usługi, sposobie rezygnacji z usług i składania reklamacji.

 1. Jak sprawdzić koszt Serwisu Premium?

  Numery SMS Premium mają format 7XXX, 7XXXX, 9XXXX:

  W numerach 7XXX i 7XXXX cenę stanowi druga cyfra numeru wg. schematu 71XX – 1 zł netto za wysłanie SMS, 72XXX – 2 zł netto za SMS, …. , 79XX – 9 zł netto za SMS, dla 70XXX koszt wynosi
  0,5 zł netto za SMS.

  W numerach 9XXXX – cenę stanowią druga i trzecia cyfra w numerze wg schematu 910XX
  – 10 zł netto za wysłany SMS, 911XX – 11 zł netto za SMS, …., 920XX – 20 zł netto za SMS i 925XX
  – 25 zł netto za SMS.

  W przypadku tych numerów opłaty są naliczane tylko za wysyłanie SMS-ów na powyższe numery. Opłaty nie są naliczane za odbierane SMS-ów z tych numerów.

  Pełna lista numerów z cenami znajduje się w zakładce "Numery Premium".
 2. Jak można zrezygnować z serwisu oferowanego w subskrypcji lub prenumeracie?

  Rezygnacji można dokonać poprzez wysłanie SMS-a, telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta lub w przypadku serwisów brandowanych przez T-Mobile Polska S.A. poprzez portal mobilny wap.era.pl, wybierając link „Moje” na dole strony. Treść SMS-a, jaki należy wysłać, by dokonać rezygnacji, jest podawana w wiadomości SMS potwierdzającej dokonanie zakupu. Informacje o treściach SMS służących do rezygnacji z prenumerat usług oferowanych przez T-Mobile Polska S.A. znajdują się na stronie "Prenumeraty".

 3. Czy jestem obciążany za odbierane SMS lub MMS?

  Taka możliwość występuje tylko, jeśli aktywowaliśmy serwis oferowany w subskrypcji lub prenumeracie. Serwisy te zazwyczaj aktywujemy SMS-em na numery 5XXXX, 6XXXX i niektóre numery 80XX. Po aktywacji serwisu otrzymamy SMS-y powitalne z informacją o aktywacji serwisu, kosztach korzystania, stroną www z regulaminem i instrukcją deaktywacji usługi. Koszt dezaktywacji serwisu przez SMS kosztuje tyle, co wysłanie zwykłego SMS zgodnie z cennikiem obowiązującym abonenta lub jest darmowy.

 4. Jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości handlowych?

  Aby zrezygnować z otrzymywania SMS-ów z zachętami do korzystania z serwisów Premium sprawdź, do jakiej firmy należy numer Premium, z którego otrzymałeś wiadomość i skontaktuj się z tą firmą w celu wyjaśnienia sytuacji i wypisania Twojego numeru z bazy wysyłkowej.

  Lista numerów Premium Calls firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi
  Lista numerów MMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi
  Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi
  Lista numerów serwisów SMS i MMS MT firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi

  Jeśli numeru, z którego otrzymałeś wiadomość nie ma na powyższej liście - wyślij zgłoszenie korzystając z formularza kontaktu dostępnego w Internetowym Biurze Obsługi Abonenta.

  Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania wszelkich informacji handlowych od T-Mobile Polska S.A. wysyłanych poprzez SMS. W tym celu należy wysłać SMS o treści NIE na darmowy numer 80888.
  Należy jednocześnie pamiętać, że powyższa blokada spowoduje, że numer zostanie całkowicie wykluczony z komunikacji handlowej T-Mobile Polska S.A. wysyłanej poprzez SMS, w tym ofert dotyczących np. dodatkowych pakietów minut lub SMS-ów, promocyjnych ofert doładowań lub innych usług telekomunikacyjnych. Aktywacja blokady jest realizowana w terminie od 1 do 7 dni.

  Blokada ta nie powoduje wykluczenia z wysyłek realizowanych przez firmy zewnętrzne oferujące własne serwisy na numerach Premium.

W załączonym poniżej pliku znajdują się wyczerpujące informacje na temat kosztów związanych z numerami Premium.

Numery o długości czterech lub pięciu znaków zaczynające się od cyfry 7 lub 9. Szczegółowa numeracja poniżej:

Numer Premium Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(w PLN z VAT)
70XX, 70XXX 0,50 0,62
71XX, 71XXX 1,00 1,23
72XX, 72XXX 2,00 2,46
73XX, 73XXX 3,00 3,69
74XX, 74XXX 4,00 4,92
75XX, 75XXX 5,00 6,15
76XX, 76XXX 6,00 7,38
77XX, 77XXX 7,00 8,61
78XX, 78XXX 8,00 9,84
79XX, 79XXX 9,00 11,07
910XX 10,00 12,30
911XX 11,00 13,53
912XX 12,00 14,76
913XX 13,00 15,99
914XX 14,00 17,22
915XX 15,00 18,45
916XX 16,00 19,68
917XX 17,00 20,91
918XX 18,00 22,14
919XX 19,00 23,37
920XX 20,00 24,60
925XX 25,00 30,75
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9

Numery o długości sześciu znaków i zaczynające się od cyfry 9. Szczegółowa numeracja poniżej:

Numer Premium Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(w PLN z VAT)
900XXX 0,50 0,62
901XXX 1,00 1,23
902XXX 2,00 2,46
903XXX 3,00 3,69
904XXX 4,00 4,92
905XXX 5,00 6,15
906XXX 6,00 7,38
907XXX 7,00 8,61
908XXX 8,00 9,84
909XXX 9,00 11,07
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9

Numery o długości od 7 do 9 cyfr i rozpoczynające się od *7, *4 lub 70. Szczegółowa numeracja poniżej:

Prefiks Cena netto za min połączenia
(w PLN)
Cena brutto za min połączenia
(w PLN z VAT)
*70X 0,50 0,62
*71X 1,00 1,23
*72X 2,00 2,46
*73X 3,00 3,69
*74X 4,00 4,92
*75X 5,00 6,15
*76X 6,00 7,38
*77X 7,00 8,61
*78X 8,00 9,84
*79X 9,00 11,07
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9
Prefiks Cena netto
za całe połączenie
(w PLN)
Cena brutto
za całe połączenie
(w PLN z VAT)
*40X 0,50 0,62
*41X 1,00 1,23
*42X 2,00 2,46
*43X 3,00 3,69
*44X 4,00 4,92
*45X 5,00 6,15
*46X 6,00 7,38
*47X 7,00 8,61
*48X 8,00 9,84
*49X 9,00 11,07
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9
Prefiks Cena netto za min połączenia
(w PLN)
Cena brutto za min połączenia
(w PLN z VAT)
7081X, 7031X, 7001X 0,29 PLN 0,36 PLN
7082X, 7032X, 7002X 1,05 PLN 1,29 PLN
7083X, 7033X, 7003X 1,69 PLN 2,08 PLN
7084X, 7034X, 7004X 2,10 PLN 2,58 PLN
7085X, 7035X, 7005X 3,00 PLN 3,69 PLN
7086X, 7036X, 7006X 3,46 PLN 4,26 PLN
7087X, 7037X, 7007X 4,00 PLN 4,92 PLN
7088X, 7038X, 7008X 6,25 PLN 7,69 PLN
7089X, 7039X, 7009X 8,12 PLN za połączenie 9,99 PLN  za połączenie
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9
Prefiks Cena netto
za całe połączenie
(w PLN)
Cena brutto
za całe połączenie
(w PLN z VAT)
7040X 0,58 PLN 0,71 PLN
7041X 1,16 PLN 1,43 PLN
7042X 2,03 PLN 2,50 PLN
7043X 3,19 PLN 3,92 PLN
7044X 4,06 PLN 4,99 PLN
7045X 5,22 PLN 6,42 PLN
7046X 8,12 PLN 9,99 PLN
7047X 10,15 PLN 12,48 PLN
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9

Subskrypcje mt (mobile terminated)
SMSy i MMSy płatne przychodzące

Numer Premium Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(w PLN z VAT)
510XX 0,10 0,12
520XX 0,20 0,25
530XX 0,30 0,37
540XX 0,40 0,49
550XX 0,50 0,62
560XX 0,60 0,74
570XX 0,70 0,86
580XX 0,80 0,98
590XX 0,90 1,11
601XX 1,00 1,23
602XX 2,00 2,46
603XX 3,00 3,69
604XX 4,00 4,92
605XX 5,00 6,15
606XX 6,00 7,38
607XX 7,00 8,61
607XX 8,00 9,84
608XX 9,00 11,07
609XX 10,00 12,30
610XX 11,00 13,53
611XX 12,00 14,76
612XX 13,00 15,99
613XX 14,00 17,22
614XX 15,00 18,45
615XX 16,00 19,68
616XX 17,00 20,91
617XX 18,00 22,14
618XX 19,00 23,37
619XX 20,00 24,60
620XX 21,00 25,83
621XX 22,00 27,06
622XX 23,00 28,29
623XX 24,00 29,52
624XX 25,00 30,75
X- dowolna cyfra z zakresu 0-9

Jeżeli masz wątpliwości związane z Serwisami Premium można je wyjaśnić korzystając z formularza kontaktu dostępnego w Internetowym Biurze Obsługi Abonenta.

Reklamację usługi należy złożyć do podmiotu świadczącego usługę na danym numerze Premium. Rejestr numerów o podwyższonej opłacie (Premium) oraz dane adresowe przedsiębiorców świadczących usługi na tych numerach, prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej. Rejestr znajduje się tu: https://www.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1

Częstym sposobem korzystania z serwisów Premium jest udział w konkursach lub loteriach. Serwisy tego typu mogą być przygotowane przez T-Mobile Polska S.A. lub firmy zewnętrzne.

W wiadomościach zachęcających do przystąpienia do konkursu/loterii muszą być umieszczone informacje o miejscu udostępnienia regulaminu, cenie (np. za udział lub za wysłanie pojedynczego SMS-a) oraz kto jest organizatorem konkursu/loterii – T-Mobile Polska S.A. czy firma zewnętrzna.

W pierwszej wiadomości wysyłanej do abonenta w celu potwierdzenia zgłoszenia udziału (tzw. SMS powitalny), będzie zawarta m.in. informacja o bezpłatnym numerze, na który abonent może wysłać SMS-a, aby zrezygnować z konkursu/loterii.

Przystępując do udziału w konkursie/loterii, użytkownik powinien przede wszystkim zapoznać się
z regulaminem
, który jest dokumentem zawierającym informacje o:

 • zasadach gry (np. czy przyznawane są punkty? Za jakie aktywności? w jakiej ilości?),
 • sposobach komunikacji organizatora z graczami (np. poprzez wiadomości SMS, automatyczne połączenie telefoniczne, wiadomości MMS itp.),
 • kosztach uczestnictwa oraz sposobie pobierania opłat (np. opłata za wysłanie każdego SMS-a lub opłata w formie subskrypcji/zakupu pakietu – opisanego w pkt 3 zakładki „Podstawowe informacje” – pobierana jest codziennie do momentu rezygnacji przez użytkownika),
 • sposobie rezygnacji z udziału w konkursie/loterii (np. poprzez wysłanie SMS-a o określonej treści na podany w regulaminie numer),
 • organizatorze, do którego należy kierować ewentualne reklamacje i uwagi (nazwa firmy będącej organizatorem loterii/konkursu, adres siedziby oraz ewentualnie adres korespondencyjny, na który należy przesyłać reklamacje).

Rozpoczynając grę użytkownik powinien zwrócić uwagę na następujące ważne kwestie:

 1. Czy do udziału w konkursie/loterii wystarcza jeden SMS czy też konieczne jest wysłanie większej ich liczby?
 2. Często odpowiedź na SMS-a zachęcającego do gry wystarczy wysłać na darmowy numer. W takim wypadku warto sprawdzić w regulaminie konkursu/loterii, czy wysłanie SMS-a na darmowy numer uprawnia do wygrania nagrody, czy też oznacza tylko zgłoszenie zainteresowania konkursem/loterią – w takim wypadku użytkownik nie ma możliwości wygrania nagrody, a będzie otrzymywał wiadomości SMS zachęcające do wysłania SMS-ów płatnych, uprawniających do wygrania nagrody lub zwiększenia swoich szans na wygraną.
 3. Czy przewidziane są okresy, kiedy użytkownik może uzyskać więcej punktów/losów niż za standardowego SMS-a? Należy pamiętać o tym, że opłata jest naliczana za każdego przesłanego SMS-a, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie danego konkursu.
 4. Czy istnieją ograniczenia dotyczące uczestnictwa? Jakie osoby nie mogą brać udziału w konkursie/loterii.
 5. Czy wymagane jest podanie danych osobowych do odbioru nagrody i jeśli tak, to jakich.
 6. Czy wiadomości zachęcające do wysłania SMS-a obiecują natychmiastowy odbiór nagrody? – jest to prawdą tylko, jeżeli taka nagroda jest przewidziana w regulaminie (tzw. nagroda gwarantowana, np. w postaci gry na telefon, przyznawana każdemu, kto prześle choć jednego SMS-a).

Należy pamiętać o tym, że:

 • w przypadku konkursu, o wygranej zawsze decyduje wiedza lub zręczność. Za prawidłowe odpowiedzi na pytania lub odpowiedzi wysyłane w określonym czasie przesyłane SMS-ami przyznawane są punkty. O wygranej decyduje liczba zdobytych punktów przyznawanych za przesłane SMS-y (szczegółowe zasady wyłaniania zwycięzcy określa zawsze regulamin – zwycięzcą może zostać np. osoba z największą liczbą punktów ogółem lub punktów zdobytych w określonym czasie np. najkrótszym),
 • w loterii o wygranej decyduje przypadek - losowanie zgodnie z regulaminem (np.: im więcej zdobytych punktów, tym większe szanse, że właśnie nasz numer zostanie wylosowany).

Koszty związane z uczestnictwem w konkursie/loterii są zwykle zależne od ceny i liczby SMS-ów, które użytkownik wysyła lub otrzymuje (w przypadku subskrypcji/zakupu pakietu). Cena udziału, w szczególności cena za jednego SMS-a, zawsze powinna być podana w pierwszym SMS-ie zachęcającym do zgłoszenia udziału. Więcej informacji o tym, jak sprawdzić cenę za wysłanie SMS-a na podany numer Premium można znaleźć w zakładce „Numery Premium”.

W każdym SMS-ie potwierdzającym zgłoszenie udziału w konkursie lub loterii organizowanym na zlecenie T-Mobile Polska S.A., abonent otrzyma informację o treści SMS-a oraz numerze, na jaki należy wysłać wiadomość, by nie otrzymywać dalszych wiadomości związanych w danym konkursem/loterią. Po wysłaniu takiego SMS-a klient przestanie otrzymywać komunikację związaną z danym konkursem/loterią.

Jak zablokować usługi premium?

Usługi Premium można zablokować wysyłając bezpłatny SMS na numer 80450 o treści:

 • ALL ON (blokada wszystkich usług Premium)
 • SMS ON (blokada SMS Premium)
 • POL ON (blokada połączeń Premium)
 • WAP ON (blokada usług Premium WAP)
 • MMS ON (blokada MMS Premium)
 • POMOC BLOCK (uzyskanie listy komend dla blokad usług Premium)

Jak odblokować usługi premium?

Usługi Premium można odblokować wysyłając bezpłatny SMS na numer 80450 o treści:

 • ALL OFF LUB ANULUJ (odblokowanie wszystkich usług Premium)
 • SMS OFF (odblokowanie SMS Premium)
 • POL OFF (odblokowanie połączeń Premium)
 • WAP OFF (odblokowanie usług Premium WAP)
 • MMS OFF (odblokowanie MMS Premium)

Jak aktywować, dezaktywować lub ustawić limit usług Premium?

Limitami usług Premium można zarządzać wysyłając bezpłatny SMS na numer 80450 o treści:

 • LIMTXXXON (gdzie za XXX wpisujemy 35, 100, 200) Włączenie limitu kwotowego XXX PLN brutto na usługi Premium, po wykorzystaniu którego następuje blokada
 • LIMMXXXON (gdzie za XXX wpisujemy - 35, 100, 200) Włączenie powiadomień SMS o przekroczeniu limitu kwotowego XXX PLN brutto na usługi Premium
 • LIMZXXXON (gdzie XXX - dowolna kwota w PLN brutto z zakresu 1-25 zł) Włączenie limitu jednostkowego XXX PLN brutto na usługi Premium
 • LIMTOFF Wyłączenie limitu kwotowego
 • LIMMOFF Wyłączenie powiadomień SMS o przekroczeniu limitu kwotowego na usługi Premium
 • LIMZOFF Wyłączenie limitu jednostkowego
 • POMOCLIM (uzyskanie listy komend dla zarządzania limitami usług Premium).