Płatności i fakturyWpłaciłem jedną kwotę, a w pozycji C Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego widzę dwie pozycje „wpłata” z różnymi kwotami, dlaczego?

Wpłaciłem jedną kwotę, a w części ROZLICZENIE KONTA widzę dwie pozycje „wpłata” z różnymi kwotami, dlaczego?

Jeżeli wpłata jest przypisywana do różnych dokumentów na koncie klienta (np. faktura miesięczna i rata) to w pozycji C Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego będzie tyle pozycji z opisem „wpłata” do ilu dokumentów przypisano poszczególne części kwoty Twojej wpłaty.