Płatności i fakturyGdzie znajdę listę swoich rat za otrzymane urządzenie?

Gdzie znajdę listę swoich rat za otrzymane urządzenie?

Harmonogram spłaty rat otrzymujesz wraz z fakturą sprzętową, w momencie zawierania lub przedłużenia umowy z zakupem urządzenia (telefonu, tabletu, laptopa, routera, lub innego urządzenia). Daty płatności rat są identyczne z datami i terminami płatności comiesięcznych faktur. Kwota raty wraz z abonamentem stanowi Twoje miesięczne zobowiązanie, zgodnie z wybraną ofertą promocyjną i jest umieszczona na rozliczeniu faktury miesięcznej w pozycji B Raty za sprzęt.