Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OD 20.10.2015 W T-MOBILE BEZPŁATNE SPRAWDZENIE STANU KONTA

T-Mobile Polska S.A. zaprzestaje z dniem 20.10.2015 pobierania opłat za sprawdzenie stanu konta w systemie T-Mobile na kartę (w taryfach: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot, Frii, blueconnect starter, Internet na kartę blueconnect) i w systemie Mix (w taryfie Frii Mix). Zmiana oznacza obniżenie ceny. W przypadku braku akceptacji zmiany, abonenci mają prawo rozwiązać umowę do dnia 21.11.2015. W przypadku abonentów systemu Mix z taryfą Frii Mix, rozwiązanie umowy przed końcem czasu oznaczonego będzie jednakże rodzić po stronie operatora prawo do naliczenia kary umownej.

Zmiany dotyczą wyłącznie opłat za sprawdzenie stanu konta i polegają na tym, że w pozycjach określających opłaty za sprawdzenie stanu konta, następuje usunięcie lub zamiana na treść „bezpłatne” następujących treści:
0,04 zł z VAT za każdorazowe sprawdzenie stanu konta
0,04 zł za każdorazowe sprawdzenie stanu konta
Dodatkowo 0,04 zł z VAT za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie Automatycznym.
Dodatkowo 0,04 zł za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie Automatycznym
0,04 zł z VAT za każdorazowe wysłanie kodu
0,04 zł za każdorazowe wysłanie kodu

Operator informuje, że opłaty za połączenia z nr *9898, *9602, 602 960 200, + 48 *9898, +48 *9602, +48 602 960 200 pozostają bez zmian.

Cenniki w brzmieniu po zmianach dostępne są poniżej: