Obsługa KlientaDoładuj konto

Doładuj konto

 • Szybko i wygodnie doładuj konto w T-Mobile

Korzystając z systemu Doładowania w T-Mobile możesz w łatwy sposób zasilić konto T-Mobile TakTak, Mix, Internet na kartę blueconnect, MTV Mobile Mix i MTV Mobile na kartę.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób

Jak doładować online?

 1. Wejdź na www.t-mobile.pl/doladowania
 2. Wypełnij formularz - podaj numer telefonu, którego konto chcesz zasilić oraz numer telefonu i adres email, na które wyślemy potwierdzenie transakcji.
 3. Wybierz kwotę doładowania - od 5 do 500 zł. Zasil za minimum 25 zł - otrzymasz 10% gratis i przedłużysz ważność konta.  
 4. Zatwierdź formularz, sprawdź poprawność danych i ponownie zatwierdź.
 5. Wybierz formę płatności i zatwierdź wybór. Zostaniesz przeniesiony na stronę płatności. Dokonaj płatności.

Konto zostanie doładowane natychmiast po odnotowaniu płatności. Transakcja zostanie potwierdzona SMS-em i e-mailem. Na telefon, którego konto zostało doładowane również zostanie wysłany SMS z informacją o kwocie doładowania i ważności konta.

 

Zyskaj doładowując online

10% gratis Zyskaj 10% wartości doładowania do wykorzystania na połączenia i SMS-y do wszystkich sieci.  

SMS-y lub minuty gratis Elektroniczne uzupełnianie konta daje Ci możliwość zasilenia konta w systemie T-Mobile na kartę, blueconnect starter lub Mix dowolną kwotą z zakresu 5 zł - 500 zł brutto oraz otrzymać w zależności od kwoty doładowania SMSy lub minuty gratis. Dowiedz się więcej o doładowaniu elektronicznie  

 

Limity obowiązujace przy doładowaniu online

 • Limit jednej transakcji

  • minimum: 5 zł
  • maksimum: 500 zł
 • Limit dzienny transakcji

  • z jednej karty: 500 zł
  • z jednego numeru rachunku: 500 zł
 • Limit miesięczny transakcji

  • z jednej karty: 1000 zł
  • z jednego numeru rachunku: 1000 zł

Z rachunku bankowego

Usługa dostępna dla osób posiadających konto w ING Banku Śląskim:
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zaloguj się do ING BankOnLine.
 • Wybierz zakładkę Przelewy oraz opcję Doładowanie telefonu. Następnie wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz doładować, może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę
 • Następnie wybierz operatora i podaj kwotę doładowania
 • Dalej postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
Bank Przemysłowo-Handlowy Jak doładować konto przez Internet?
 • Wejdź na stronę www.bph.pl
 • Zaloguj się do serwisu Bankowości Internetowej
 • Wybierz zakładkę Sez@m, następnie Płatności i później Doładowanie pre-paid
 • Wybierz numer rachunku, z którego chcesz dokonać płatności
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz uzupełnić
 • Wybierz kwotę doładowania
 • Zaakceptuj warunki doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter za pośrednictwem Banku Przemysłowo-Handlowego
 • Autoryzuj transakcje podpisując ją kluczem elektronicznym otrzymanym z banku
 • Konto wybranego numeru telefonu zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut.
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach doładowania.
Jak doładować konto przez Internet?
 • Usługa dostępna dla osób posiadających konto osobiste lub firmowe w Banku Zachodnim WBK.
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej na stronach internetowych BZ WBK www.bzwbk.pl
 • Wybierz zakładkę Zasilenia telefonów oraz postępuj jak przy normalnym przelewie tj.
 • Wybierz nr rachunku, z którego chcesz dokonać przelewu
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz zasilić. Może to być Twój numer telefonu - wydrukowany na karcie SIM lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę.
 • Wybierz wartość doładowania.
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
 • Potwierdzenie doładowania znajdziesz w zestawieniu dokonanych przelewów w systemie bankowości elektronicznej
Jak doładować konto przez SMS?
 • Aby uzupełniać dowolny numer telefonu przez SMS konieczna jest rejestracja numeru telefonu komórkowego, z którego wykonywane będą zasilenia w jednym z oddziałów Banku Zachodniego WBK lub w Zespole Doradców pod numerem 0 61 856 52 42 (rejestracja jest jednorazowa)
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter wyślij wiadomość SMS o poniższym formacie pod bezpłatny numer 8024:
 • PIN D Kwota - w przypadku uzupełnienia konta własnego numeru telefonu Np. 1111 D 70 - uzupełnienie konta własnego numeru telefonu kwotą 70 zł brutto, gdzie 1111 to numer PIN, D to symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, 70 to kwota doładowania
 • NIK PIN Rachunek D Kwota Numer telefonu - w przypadku uzupełnienia konta innego użytkownika T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter lub w przypadku posiadania kilku rachunków bankowych w Banku Zachodnim WBK Np. 1111 R3 D 35 606604123 - uzupełnienie konta telefonu o numerze 606604123 kwotą 35 zł brutto ze środków na rachunku zarejestrowanym w banku pod numerem 3, gdzie 1111 to numer PIN, 3 to kod rachunku w banku, D to symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, 35 to kwota doładowania, 606604123 to numer telefonu, którego konto zostanie uzupełnione
 • Po wysłaniu tak skonstruowanego SMS-a, na telefon, z którego został wysłany oraz na telefon T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chciałeś doładować, w ciągu kilku minut zostanie przesyłany SMS informujący o zakończonym doładowaniu
Objaśnienia skrótów: NIK - numer identyfikacyjny klienta banku, w większości przypadków numer ten nie musi być podawany PIN - obowiązkowy PIN autoryzujący usługi BZWBK24 SMS Rachunek - kod rachunku np. R1, R2; w przypadku posiadania tylko jednego rachunku w BZWBK nie ma konieczności podawania tego elementu D - symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter (parametr obowiązkowy) Kwota - kwota doładowania z zakresu 10-150 zł brutto, bez groszy (parametr obowiązkowy) Numer telefonu - numer telefonu systemu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, który ma zostać uzupełniony; w przypadku doładowania telefonu, z którego wysyłany jest SMS nie ma konieczności wpisywania tego telefonu Jak doładować konto przez Ekspresowe kody T-Mobile na kartę?
 • Zarejestruj w jednym z oddziałów Banku Zachodniego WBK lub w Zespole Doradców pod numerem 0 61 856 52 42 numer telefonu komórkowego, z którego będziesz uzupełniał konto (rejestracja jest jednorazowa)
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter wprowadź z klawiatury telefonu Ekspresowy kod o poniższym formacie i zatwierdź go, tak jak wprowadzasz i zatwierdzasz numer telefonu, kiedy dzwonisz: *121*1*PIN*1*Kwota# - w przypadku uzupełnienia konta własnego numeru telefonu Np. *121*1*1111*1*70# - uzupełnienie konta własnego numeru telefonu kwotą 70 zł brutto, gdzie 1111 to numer PIN, 1 to symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, 70 to kwota doładowania *121*1*NIK*PIN*Rachunek*1*Kwota*Numer telefonu# - w przypadku uzupełnienia konta innego użytkownika T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter lub w przypadku posiadania kilku rachunków bankowych w Banku Zachodnim WBK, gdzie 1111 to numer PIN, 1 to symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, 70 to kwota doładowania Np. *121*1*1111*3*1*35*606604123# - uzupełnienie konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter o numerze 606604123 kwotą 35 zł brutto ze środków na rachunku zarejestrowanym w banku pod numerem 3, gdzie 1111 to numer PIN, 3 to kod rachunku w banku, 1 to symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, 35 to kwota doładowania, 606604123 to numer telefonu, którego konto zostanie uzupełnione
 • Po wysłaniu tak skonstruowanego kodu na telefon, z którego został on wysłany oraz na telefon T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chciałeś doładować, w ciągu kilku minut zostanie przesyłany SMS informujący o zakończonym doładowaniu
Objaśnienia skrótów: NIK - numer identyfikacyjny klienta banku (w większości przypadków numer ten nie musi być podawany) PIN - obowiązkowy PIN autoryzujący polecenie doładowania Rachunek - kod rachunku np. 1, 2; (w przypadku posiadania tylko jednego rachunku w BZ WBK nie ma konieczności podawania tego elementu) 1 - symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter (parametr obowiązkowy) Kwota - kwota doładowania z zakresu 10-150 zł brutto, bez groszy (parametr obowiązkowy) Numer telefonu - numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto ma zostać uzupełnione; (w przypadku doładowania telefonu, z którego wysyłany jest ekspresowy kod, numer ten może być pominięty) Więcej o warunkach elektronicznego uzupełniania konta znajdziesz tutaj.
Jak doładować konto przez Internet?
 • Wejdź na stronę www.inteligo.pl i zaloguj się do serwisu transakcyjnego
 • Przejdź do zakładki "Przelewy" i wybierz link "Doładuj telefon komórkowy"
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz uzupełnić
 • Wybierz kwotę doładowania
 • Potwierdź transakcję kodem z karty kodów jednorazowych otrzymanych z banku
 • Konto wybranego numeru telefonu zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach uzupełnienia
Jak doładować konto przez automatyczny serwis telefoniczny?
 • Zadzwoń do banku pod numer (81) 53 56789 (z telefonu komórkowego) lub 0 800 121 121 (z telefonu stacjonarnego)
 • Zaloguj się do automatycznego serwisu telefonicznego
 • Wybierz cyfrę 1 ("Twoje konto"), a następnie cyfrę 5 ("Aby doładować telefon")
 • Podaj numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter
 • Określ kwotę doładowania i zatwierdź transakcję kodem z karty kodów
 • Konto wybranego numeru telefonu zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach doładowania
Jak doładować konto przez WAP?
 • Zaloguj się do serwisu WAP Inteligo
 • Wybierz z menu "Przelewy", a następnie opcję "Doładowania"
 • Podaj numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter
 • Określ kwotę doładowania i zatwierdź transakcję kodem z karty kodów
 • Konto wybranego numeru telefonu zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach doładowania
Usługa dostępna dla osób posiadających konto w mBank
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter wybierz zakładkę mTelefonia oraz opcję Doładowania.
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz doładować, może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę
 • Następnie wybierz operatora i podaj kwotę doładowania
 • Dalej postępuj jak przy normalnym przelewie realizowanym przez mTransfer.
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
Jak doładować konto przez Internet? Usługa dostępna dla osób posiadających konto osobiste lub firmowe w Millennium Banku.
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej na stronach internetowych Millennium Bank www.millenet.pl
 • Wybierz zakładkę Zasilenia telefonów oraz postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Wybierz nr rachunku, z którego chcesz dokonać przelewu
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz zasilić. Może to być Twój numer telefonu lub osoby, której chcesz zrobić niespodziankę.
 • Wybierz wartość doładowania
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
 • Potwierdzenie doładowania znajdziesz w zestawieniu dokonanych przelewów w systemie bankowości elektronicznej
 • Jak doładować konto przez MilleSMS?
  • Aby uzupełnić dowolny numer telefonu przez SMS konieczna jest rejestracja numeru telefonu komórkowego, z którego wykonywane będą zasilenia na stronie www.millenet.pl
  • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter wyślij wiadomość SMS o poniższym formacie pod bezpłatny numer 8058: D Rachunek Numer telefonu Kwota Np. D 12345678 MOJ_TEL 50 - uzupełnienie konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zdefiniowanego w Millenecie kwotą 50 zł brutto, gdzie D to symbol doładowania konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, 123455678 to numer rachunku w banku, MOJ_TEL to numer telefonu zdefiniowanego w Millenecie o nazwie MOJ_TEL, którego konto zostanie uzupełnione, 50 to kwota doładowania
  • Po wysłaniu tak skonstruowanego SMS-a telefon, z którego została wysłana wiadomość otrzyma SMS-a o przyjęciu zlecenia doładowania, a telefon T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chciałeś doładować, w ciągu kilku minut otrzyma SMS informujący o zakończonym doładowaniu
Jak doładować konto przez Internet?
 • Wejdź na stronę www.multibank.pl
 • Z menu "Wybierz produkt" wybierz "Doładowanie telefonu", a następnie zakładkę T-Mobile na kartę w sieci T-Mobile
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz uzupełnić. Może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę.
 • Wybierz kwotę doładowania
 • Wprowadź adres email, na który otrzymasz informację o doładowaniu
 • Automatycznie otworzy się strona MultiBanku, na której dokonasz płatności za uzupełnienie konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, w formie zwykłego przelewu z Twojego rachunku w MultiBanku
 • Konto wybranego numeru telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut.
 • Jako potwierdzenie na numer doładowanego telefonu oraz na podany adres email przesłana zostanie informacja o szczegółach uzupełnienia. Od tej chwili Ty lub osoba, której konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zostało przez Ciebie doładowane, możecie rozmawiać, ile chcecie!
Jak doładować konto przez Internet?
 • Wejdź na stronę www.pekao24.pl i zaloguj się do serwisu PekaoInternet
 • Przejdź do zakładki "Doładowanie telefonu" i wybierz link "Doładowanie dowolne"
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz uzupełnić
 • Wpisz kwotę doładowania
 • Potwierdź transakcję kodem z karty kodów jednorazowych otrzymanych z banku
 • Konto wybranego numeru telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter uzupełniłeś, zostanie wysłana informacja o szczegółach uzupełnienia
Jak doładować konto przez SMS?
 • Opcja dostępna dla osób korzystających z usługi Pekao24.
 • Aby uzupełniać konto telefonu komórkowego przez SMS konieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie numeru tego telefonu w usłudze Pekao24. Można tego dokonać poprzez PekaoInternet (www.pekao24.pl) lub u konsultanta TelePekao numerem telefonu 0800 380 380 (połączenie bezpłatne) a z telefonu komórkowego lub z zagranicy pod numerem +48 42 68 38 380.
 • Aby zrealizować doładowanie konta T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter wyślij wiadomość SMS w poniższym formacie pod numer 3800 (opłata wg stawki operatora):
 • Numer klienta#PIN#14#nazwa doladowania#kwota w pełnych złotych. Np. 123456#1111#14#monika#50 - uzupełnienie konta telefonu pod nazwą monika o wartości 50 zł . 123456 to Numer klienta, 1111 to numer PIN, a 14 to stały kod operacji w serwisie PekaoSMS doładowujący telefon komórkowy.
 • Po wysłaniu tak skonstruowanego SMS-a, w ciągu kilku minut telefon zostanie doładowany
Jak doładować konto przez konsultanta?
 • Zadzwoń do banku pod numer 0-800 380 380
 • Zaloguj się do serwisu wprowadzając na klawiaturze telefonu numer klienta i PIN
 • Wybierz cyfrę 0 ("Połączenie z konsultantem")
 • Po autoryzacji przez konsultanta podaj numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, który ma zostać uzupełniony oraz kwotę doładowania
 • Konto wybranego numeru telefonu zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach doładowania
Jak doładować konto przez Internet?
 • Wejdź na stronę www.pkobp.pl lub www.inteligo.pl i zaloguj się do serwisu PKOInteligo
 • Przejdź do zakładki "Transakcje" i wybierz link "Doładowanie telefonu komórkowego"
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz uzupełnić
 • Wybierz kwotę doładowania
 • Potwierdź transakcję kodem z karty kodów jednorazowych otrzymanych z banku
 • Konto wybranego numeru telefonu zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut
 • Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach uzupełnienia
Usługa dostępna dla osób posiadających konto osobiste lub firmowe w Invest Banku:
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej na stronach internetowych Invest Bank https://www.investkonto.pl/auth/login.html
 • Wybierz zakładkę Przelewy następnie zakładkę Doładowanie telefonu i postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Wybierz nr rachunku, z którego chcesz dokonać przelewu
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz zasilić. Może to być Twój numer telefonu - wydrukowany na karcie SIM lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę, następnie powtórz ten numer telefonu i wybierz operatora
 • Wybierz wartość doładowania
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
 • Potwierdzenie doładowania znajdziesz w zestawieniu dokonanych przelewów w systemie bankowości elektronicznej
Usługa dostępna dla osób posiadających konto osobiste lub firmowe w LUKAS Banku:
 • Aby uzupełnić konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej na stronach internetowych LUKAS Bank https://e-bank.lukas.com.pl
 • Wybierz zakładkę Doładowania telefonu następnie wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz doładować, może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę
 • Następnie wybierz operatora i podaj kwotę doładowania
 • Dalej postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
 • Potwierdzenie doładowania znajdziesz w historii dokonanych doładowań w systemie bankowości elektronicznej
Usługa dostępna dla osób posiadających konto w Dominet Banku:
 • Zaloguj się do systemu bankowości internetowej banku
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz doładować, może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę
 • Następnie wybierz operatora i podaj kwotę doładowania
 • Dalej postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
Usługa dostępna dla osób posiadających konto w Banku Spółdzielczym:
 • Doładowanie jest możliwe przez system bankowości internetowej Banków Spółdzielczych.
 • Zaloguj się a następnie wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz doładować, może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę
 • Następnie wybierz operatora i podaj kwotę doładowania
 • Dalej postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu
Usługa dostępna dla osób posiadających konto w Euro Banku:
 • Zaloguj się do systemu bankowości internetowej banku
 • Wprowadź numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, którego konto chcesz doładować, może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę
 • Następnie wybierz operatora i podaj kwotę doładowania
 • Dalej postępuj jak przy normalnym przelewie
 • Zaraz po autoryzacji przelewu na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie przesłany SMS z informacją o doładowaniu

Doładowanie w bankomatach

Teraz możesz szybko uzupełnić konto T-Mobile w ponad 4 tysiącach bankomatów na terenie całego kraju.

Jak doładować konto w bankomatach?

 1. Odwiedź bankomat oznaczony logiem T-Mobile Tak Tak
 2. Wprowadź kartę do bankomatu i podaj numer PIN karty
 3. Wybierz opcję uzupełniania konta T-Mobile Tak Tak (również dla doładowań Mix i blueconnect starter)
 4. Wprowadź numer telefonu T-Mobile Tak Tak, Mix lub bluconnect starter, którego konto chcesz zasilić. Może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę.
 5. Wybierz wartość doładowania z zakresu 5 zł - 500 zł (bez groszy) w niektórych bankomatach masz do wyboru tylko określone nominały z tego zakresu.
 6. Twój rachunek bankowy zostanie obciążony wartością doładowania zgodnie z regulaminem Twojego banku. Sieci bankomatów nie pobierają dodatkowej opłaty.
 7. Otrzymasz paragon potwierdzający doładowanie. Zachowaj paragon jako dowód transakcji.
 8. Konto wybranego numeru telefonu T-Mobile Tak Tak, Mix lub bluconnect starter zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut.
 9. Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach uzupełnienia. Od tej chwili Ty lub osoba, której konto T-Mobile Tak Tak lub Mix uzupełniłeś możecie rozmawiać ile chcecie!
 

Lista bankomatów, w których możesz w ten sposób uzupełnić konto:

apka
 

Zyskaj doładowując online

SMS-y lub minuty gratis

Elektroniczne uzupełnianie konta daje Ci możliwość zasilenia konta w systemie T-Mobile na kartę, blueconnect starter lub Mix dowolną kwotą z zakresu 5 zł - 500 zł brutto oraz otrzymać w zależności od kwoty doładowania SMSy lub minuty gratis. Dowiedz się więcej o doładowaniu elektronicznie.

Doładuj konto z abonamentu

Jeśli posiadasz telefon abonamentowy w sieci T-Mobile, możesz bezpośrednio ze swojego telefonu doładowywać konta bliskich i znajomych używających telefonów na kartę. Korzystaj z usługi „Doładuj z Abonamentu” realizując pojedyncze doładowania z aplikacji lub ustaw „Stałe zlecenie”. Ustawienie „Stałego zlecenia” jest szczególnie wygodne, ponieważ nie musisz pamiętać o kolejnych doładowaniach kont bliskich i znajomych. Raz ustawione zlecenie będzie realizowane cyklicznie zgodnie z wprowadzonymi przez Ciebie warunkami co miesiąc lub co kwartał, a bliscy i znajomi będą zawsze z Tobą w kontakcie.  

Aby korzystać z usługi „Doładuj z Abonamentu” należy pobrać aplikację:

 • Sposób 1.

  Wyślij SMS o treści AKTYWACJA pod (bezpłatny na terenie kraju):

  8050

 • Sposób 2.

  Zadzwoń pod numer (połączenie bezpłatne na terenie kraju)

  602 900

Po aktywacji usługi otrzymasz SMS informujący o wgraniu aplikacji Doładuj na kartę SIM. W menu SIMextra znajdziesz nową zakładkę - aplikację Doładuj. Teraz już możesz korzystać z aplikacji i zlecać doładowania.

Lokalizacja menu SIMextra w telefonie może być różna w zależności od producenta. W celu uzyskania wskazówek wybierz z poniższej listy markę telefonu, na którym instalujesz aplikację DOLADUJ

Wybierz markę telefonu: Lokalizacja Menu SIMextra:
Wybierz markę telefonu:
 
Lokalizacja Menu SIMextra
 

Jeśli w odpowiedzi na zgłoszenie aktywacji otrzymasz SMS o treści "T-Mobile: Aktywacja nie jest możliwa. Twoja karta SIM nie pozwala na wgranie aplikacji Doladuj." to zachowaj tego SMS’a i wymień bezpłatnie kartę SIM. Bezpłatnej wymiany karty SIM możesz dokonać w dowolnym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile. Po otrzymaniu i umieszczeniu w telefonie nowej karty SIM, ponownie dokonaj pobranie aplikacji DOLADUJ zgodnie z instrukcją zamieszczoną powyżej.

 

Aby usunąć aplikację:

 • Sposób 1.

  Wyślij SMS o treści REZYGNACJA pod numer (bezpłatny na terenie kraju):

  8050

 • Sposób 2.

  Zadzwoń pod numer (połączenie bezpłatne na terenie kraju)

  602 900

 

Zyskaj doładowując online

SMS-y lub minuty gratis

Elektroniczne uzupełnianie konta daje Ci możliwość zasilenia konta w systemie T-Mobile oraz otrzymać w zależności od kwoty doładowania SMSy lub minuty gratis. Dowiedz się więcej o doładowaniu elektronicznie.

Doładuj konto w punktach T-Mobile

Teraz możesz elektronicznie uzupełnić konto T-Mobile w salonach, sklepach i Autoryzowanych Punktach Sprzedaży sieci T-Mobile.

Jak doładować konto w punktach sprzedaży T-Mobile?

 1. Odwiedź punkt sprzedaży oznaczony logiem sieci T-Mobile
 2. Podaj sprzedawcy lub kasjerowi numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, który chcesz zasilić. Może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę.
 3. Wybierz wartość doładowania z zakresu 5 zł - 500 zł (kwota bez groszy).
 4. Otrzymasz paragon potwierdzający Twój wybór. Sprawdź, czy numer telefonu na paragonie zgadza się z numerem telefonu, który chcesz zasilić!
 5. Zapłać gotówką, kartą płatniczą lub kredytową - wybór należy do Ciebie.
 6. Otrzymasz paragon potwierdzający doładowanie. Zachowaj paragon jako dowód transakcji
 7. Konto wybranego numeru telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut.
 8. Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto T-Mobile na kartę lub Era Fun (system Mix) uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach uzupełnienia. Od tej chwili Ty lub osoba, której konto T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter uzupełniłeś możecie rozmawiać ile chcecie!

Doładuj przez telefon sprzedawcy

Teraz możesz elektronicznie uzupełnić konto T-Mobile bezpośrednio przez telefon komórkowy sprzedawcy.

Jak doładować konto przez telefon komórkowy sprzedawcy?

 1. Odwiedź punkt sprzedaży oznaczony logiem:
 2. Podaj sprzedawcy lub kasjerowi numer telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter, który chcesz zasilić. Może to być Twój numer telefonu lub numer osoby, której chcesz zrobić niespodziankę.
 3. Wybierz wartość doładowania z zakresu 5 zł - 500 zł (kwota bez groszy).
 4. Zapłać gotówką, kartą płatniczą lub kredytową - wybór należy do Ciebie.
 5. Otrzymasz paragon lub kupon gwarancyjny oraz paragon fiskalny potwierdzający doładowanie. Zachowaj je jako dowód transakcji.
 6. Konto wybranego numeru telefonu T-Mobile na kartę, Mix lub blueconnect starter zostanie uzupełnione w ciągu kilku minut.
 7. Jako potwierdzenie doładowania na numer telefonu, którego konto uzupełniłeś zostanie wysłana informacja o szczegółach uzupełnienia. Od tej chwili Ty lub osoba, której konto uzupełniłeś możecie rozmawiać ile chcecie!

Kupony ze zdrapką

Znajdziesz je wszędzie: w kioskach, na stacjach benzynowych, w centrach handlowych, w każdym miejscu oznaczonym logiem T-Mobile na kartę.

 

Kupony w formie wydruków terminala płatniczego z 14-to cyfrowym kodem

Kupony możesz również otrzymać w formie wydruku z terminala płatniczego. Kupony takie dostępne są w tych samych nominałach, co standardowe "zdrapki". Dostępne są w punktach sprzedaży typu stacje benzynowe, kioski z prasą, sklepy spożywcze itp. Znajdziesz na nich informacje niezbędne do uzupełnienia konta tj. 14 cyfrowy kod uzupełniający, datę ważności kuponu oraz instrukcję uzupełniania konta.

 

Jak uzupełnić konto za pomocą kodu?

Za pomocą kodu ekspresowego

Usługa Ekspresowe kody T-Mobile na kartę to prosty i wygodny sposób samodzielnego uzupełnienia konta T-Mobile na kartę oraz sprawdzenia jego stanu i ważności zarówno w kraju, jak i za granicą.

 • Uzupełnij konto

  Wyślij kod ekspresowy (gdzie X to 14-cyfrowy kod uzupełnijący)

  *111*X#

 • Sprawdź stan

  Wyślij kod ekspresowy (opłata 0,04 zł)

  *101#

Za pomocą telefonu pod numer *9898

 1. Wybierz *9898 i wciśnij klawisz potwierdzający.
 2. Usłyszysz informację o stanie konta i dacie ważności karty. Konto możesz uzupełnić wciskając "*".
 3. Jeżeli wybierzesz "*", zostaniesz poproszony o wprowadzenie 14-cyfrowego numeru, znajdującego się pod zdrapką na odwrocie kuponu uzupełniającego lub na wydruku terminala płatniczego.
 4. 14-cyfrowy kod kuponu ze względów bezpieczeństwa możesz wybrać tylko 10 razy. Jeśli za każdym razem popełnisz błąd, możliwość uzupełnienia Twojego konta zostanie zablokowana na 24 godziny
 5. Po ok. 15 minutach od wykonania tych czynności Twoje konto zostanie automatycznie uzupełnione. Sprawdź, czy na koncie znalazła się kwota z wybranego przez Ciebie kuponu. Jeśli tak, możesz pozbyć się kuponu; jeśli nie, zachowaj kupon jako dowód reklamacji.

Dowiedz się więcej o doładowaniach

Kumulacja ważności konta

W T-Mobile na kartę (taryfa Nowy Tak Tak i Hot) doładowując konto nigdy nie tracisz aktualnej ważności konta na połączenia wychodzące. Możesz tylko zyskać - nawet 12 miesięcy ważności konta, bo przedłużenie z ostatniego doładowania zawsze sumuje się z dotychczasową ważnością konta. Na okrągło - przez cały rok. W T-Mobile na kartę dostajesz ekstra minuty za to, że regularnie doładowujesz konto.

To, o ile zostanie przedłużona ważność Twojego konta na połączenia wychodzące zależy od tego, jaką kwotą doładujesz konto.

Wartość doładowania Przedłużenie ważności konta na połączenia wychodzące
mniej niż 10 zł bez przedłużenia
co najmniej 10 zł o 7 dni
co najmniej 25 zł o 1 miesiąc
co najmniej 50 zł o 3 miesiące
co najmniej 100zł o 4 miesiące
co najmniej 150zł o 6 miesięcy

Zyskaj doładowując elektronicznie

SMS-y lub minuty gratis

Elektroniczne uzupełnianie konta daje Ci możliwość zasilenia konta w systemie T-Mobile na kartę, blueconnect starter lub Mix dowolną kwotą z zakresu 5 zł - 500 zł brutto oraz otrzymać w zależności od kwoty doładowania SMSy lub minuty gratis zgodnie z poniższą tabelą:

Kwota uzupełnienia SMS-y lub minuty GRATIS Ważność konta
500 zł 460 lub 115 6 miesięcy + 1 miesiąc
450 zł - 499 zł 420 lub 105 + 4 SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 450 zł 6 miesięcy + 1 miesiąc
450 zł 420 lub 105 6 miesięcy + 1 miesiąc
300 zł - 449 zł 280 lub 70 + 4 SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 300 zł 6 miesięcy + 1 miesiąc
300 zł 280 lub 70 6 miesięcy + 1 miesiąc
150 zł - 299 zł 140 lub 35 + 4 SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 150 zł 6 miesięcy + 1 miesiąc
150 zł 140 lub 35 6 miesięcy + 1 miesiąc
140 zł - 149 zł 120 lub 30 4 miesiące + 1 miesiąc
130 zł - 139 zł 100 lub 25 4 miesiące + 1 miesiąc
120 zł - 129 zł 80 lub 20 4 miesiące + 1 miesiąc
100 zł - 119 zł 60 lub 15 4 miesiące + 1 miesiąc
100 zł 60 lub 15 4 miesiące + 1 miesiąc
50 zł - 99 zł - 3 miesiące + 1 miesiąc
25 zł - 49 zł - 1 miesiąc + 1 miesiąc
10 zł - 24 zł - 7 dni + 1 miesiąc
5 zł - 9 zł - -

Gratisowe SMSy wymienialne na minuty nazwaliśmy T-Mobile Jednostkami. T-Mobile Jednostki są wykorzystywane w pierwszej kolejności, zatem najpierw korzystasz z prezentu, a dopiero potem zużywasz pieniądze, którymi zasiliłeś konto. T-Mobile Jednostki mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe do sieci T-Mobile i sieci stacjonarnych oraz SMS-y do sieci T-Mobile, z wyłączeniem transmisji danych (w tym WAP +48 604 02 02 02 i Internet +48 604 01 01 01 ), przekierowań oraz połączeń z numerami *9602, *9797, *9898, 602 913, 602 990, 602 951 000, 602 901, 602 950 000, 602 955 000, 602 960 200, 608 908, numerami zaczynającymi się od 700, 701, Infoliniami bezpłatnymi i ulgowymi, Numerami specjalnymi i innymi numerami bezpłatnymi i usługowymi, a także z wyłączeniem SMS-ów specjalnych i SMS-ów wysyłanych w usłudze SIMextra oraz innych SMS-ów bezpłatnych i usługowych. Dostępne w ramach T-Mobile Jednostek minuty i SMS-y są wymienne, zgodnie z zasadą: 1 T-Mobile Jednostka = 1 minuta połączenia = 4 wiadomości SMS. Minuty przysługujące w ramach T-Mobile Jednostek są odliczane zgodnie z naliczaniem połączeń krajowych.

Warunkiem pierwszego, po aktywacji karty SIM, uzupełnienia konta jest wykonanie wcześniej połączenia, np. na numer *9898 lub dowolny inny numer.

Zyskaj więcej dzięki usługom

 • Konto ważne zawsze

  W T-Mobile na kartę masz zawsze ważne konto,
  wystarczy, że korzystasz z telefonu a ważność
  konta przedłuża się automatycznie.
   

  Dowiedz się więcej
 • 2x więcej za doładowanie

  Dla korzystających z karty w T-Mobile.
  Doładuj swoje konto dowolną kwotą, w dowolny
  sposób, a my podwoimy Twoje doładowanie.
   

  Dowiedz się więcej