UsługiPołączenia konferencyjne

 • Prowadź telekonferencje rozmawiając nawet
  z 5 osobami jednocześnie

 • Godzina rozmowy tylko 1 zł
  Rozmawiaj z kilkoma
  osobami jednocześnie
 •  Usługa
  aktywna przez
  cały okres umowy

  • Dla wszystkich Firm
 • Usługa bezpłatna

Opis usługi

Połączenie konferencyjne to możliwość równoczesnego połączenia maksymalnie pięciu osób i prowadzenia z nimi telefonicznej konferencji. Mogą w niej uczestniczyć osoby posiadające dowolny telefon, w dowolnej sieci, w Polsce i za granicą.

Usługa nie wymaga aktywacji.

Jak korzystać z usługi

Jak rozpocząć połączenie konferencyjne

 • Zadzwoń do pierwszego uczestnika rozmowy
 • Zadzwoń do następnego uczestnika (pierwsza rozmowa zostanie automatycznie zawieszona). Gdy uzyskasz połączenie, naciśnij
  klawisz 3. Gdy drugi uczestnik zostanie podłączony, na ekranie Twojego telefonu wyświetli się wiadomość CONFERENCE ACTIVE
 • Jeśli chcesz połączyć się z następnym uczestnikiem, powtórz czynności przeprowadzone dla drugiego uczestnika

Jak zakończyć rozmowę

Inicjator konferencji może odłączać poszczególnych jej uczestników, albo też zakończyć całe spotkanie naciskając odpowiedni przycisk
w telefonie.

Uwaga

Szczegółowe wskazówki dotyczące zarządzania połączeniami konferencyjnymi może zawierać instrukcja obsługi Twojego telefonu.

Cennik

Za połączenie konferencyjne płaci ten, kto je rozpoczął. Jeśli zaprosisz do telekonferencji trzech rozmówców, Twój rachunek wykaże trzy rozmowy. Nie płacą za połączenie zaproszeni uczestnicy konferencji, chyba że któryś z nich sam zadzwoni do inicjatora i przyłączy się do konferencji.

Koszt każdego nawiązanego połączenia jest zgodny z cennikiem Twojej taryfy.