Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 29.12.2021 r. o zmianie warunków umów dla abonentów biznesowych w taryfie Internet Światłowodowy Biznes.

Informujemy, że z dniem 13.01.2021 r., zostanie dokonana zmiana warunków umów w taryfie Internet Światłowodowy Biznes z klientami będącymi przedsiębiorcami.

Zmiana polega na obniżce cen usług telekomunikacyjnych, poprzez obniżenie wysokości abonamentu.

W przypadku umów, które przeszły w czas nieokreślony (po upływie 24 Cykli Rozliczeniowych), zmiana będzie polegała na obniżeniu abonamentu do wysokości, jaką abonent płacił zgodnie z wiążącymi go Warunkami Oferty Promocyjnej w czasie określonym trwania umowy (przez pierwsze 24 Cykle).

W przypadku umów, które są w czasie określonym (pierwszych 24 Cykli Rozliczeniowych) i których Warunki Oferty Promocyjnej przewidują wzrost abonamentu po przejściu w czas nieokreślony (po upływie 24 Cykli), abonament nie wzrośnie do wskazanego wyższego poziomu, a pozostanie w wysokości jak dla czasu określonego.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w punkcie sprzedaży T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska S.A., Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. Jeżeli wypowiedzą Państwo umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to T‑Mobile będzie miało prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej Państwu ulgi. Poprzednie zdanie nie dotyczy umowy w czasie nieokreślonym. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000.