Informacje o roamingu UE

Regulacja UE dot. Roamingu
ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2020 R. (KOMUNIKAT Z 29.11.2019 R.)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj ).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2020 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

Cenniki dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Cennik Usług Roamingowych "N" - dla Abonentów Rynku Biznesowgo T-Mobile - od 21 listopada 2018

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 1 lipca 2018

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 06 lipca 2017

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „P”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: proFirma NOVA

Cennik Usług Roamingowych „O” – dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „L” – dla Abonentów Rynku prywatnego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: DATA JUMP

Cennik Usług Roamingowych „O” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 21 listopada 2018

Cennik Usług Roamingowych „O” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „M” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: Magenta Biznes

Cennik Usług Roamingowych "R" - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 21 listopda 2018

Cennik Usług Roamingowych "R" - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 1 lipca 2018

Cennik Usług Roamingowych „R” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 18 kwietnia 2018

Cenniki dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma

Cennik Usług Roamingowych „H” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

Cennik Usług Roamingowych „C” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

Cennik Usług Roamingowych „G” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Dotyczy: taryfy (cennik usług podstawowych), która bezpośrednio przed działem „Objaśnienia” zawiera odesłanie w kwestii cen usług roamingowych do niniejszego dokumentu

Cennik Usług Roamingowych „E” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX

Cennik Usług Roamingowych „F” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

Cennik Usług Roamingowych „J” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Taryfa Telemetryczna, Taryfa Telemetryczna Opcja

Cennik Usług Roamingowych „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

Cennik Usług Roamingowych „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Cennik Usług Roamingowych "N" - dla Abonentów Rynku Biznesowgo T-Mobile - od 21 listopada 2018

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 1 lipca 2018

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 06 lipca 2017

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „P”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: proFirma NOVA

Cennik Usług Roamingowych „O” – dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „L” – dla Abonentów Rynku prywatnego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: DATA JUMP

Cennik Usług Roamingowych „O” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 21 listopada 2018

Cennik Usług Roamingowych „O” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „M” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: Magenta Biznes

Cennik Usług Roamingowych "R" - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 21 listopda 2018

Cennik Usług Roamingowych "R" - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 1 lipca 2018

Cennik Usług Roamingowych „R” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 18 kwietnia 2018

Cenniki dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma

Cennik Usług Roamingowych „H” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

Cennik Usług Roamingowych „C” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

Cennik Usług Roamingowych „G” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Dotyczy: taryfy (cennik usług podstawowych), która bezpośrednio przed działem „Objaśnienia” zawiera odesłanie w kwestii cen usług roamingowych do niniejszego dokumentu

Cennik Usług Roamingowych „E” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX

Cennik Usług Roamingowych „F” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

Cennik Usług Roamingowych „J” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Taryfa Telemetryczna, Taryfa Telemetryczna Opcja

Cennik Usług Roamingowych „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

Cennik Usług Roamingowych „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Cennik Usług Roamingowych "N" - dla Abonentów Rynku Biznesowgo T-Mobile - od 21 listopada 2018

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 1 lipca 2018

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 06 lipca 2017

Cennik Usług Roamingowych „N”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „P”- dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: proFirma NOVA

Cennik Usług Roamingowych „O” – dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „L” – dla Abonentów Rynku prywatnego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: DATA JUMP

Cennik Usług Roamingowych „O” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 21 listopada 2018

Cennik Usług Roamingowych „O” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 24 listopada 2016

Cennik Usług Roamingowych „M” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - do 24 listopada 2016

Cenniki dla taryf: Magenta Biznes

Cennik Usług Roamingowych "R" - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 21 listopda 2018

Cennik Usług Roamingowych "R" - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 1 lipca 2018

Cennik Usług Roamingowych „R” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 18 kwietnia 2018

Cenniki dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma

Cennik Usług Roamingowych „H” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

Cennik Usług Roamingowych „C” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

Cennik Usług Roamingowych „G” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Dotyczy: taryfy (cennik usług podstawowych), która bezpośrednio przed działem „Objaśnienia” zawiera odesłanie w kwestii cen usług roamingowych do niniejszego dokumentu

Cennik Usług Roamingowych „E” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX

Cennik Usług Roamingowych „F” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

Cennik Usług Roamingowych „J” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Taryfa Telemetryczna, Taryfa Telemetryczna Opcja

Cennik Usług Roamingowych „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Cenniki dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

Cennik Usług Roamingowych „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - od 15 czerwca 2017

Poniższe dotyczy tylko umów w systemie abonamentowym. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2020 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w tych załącznikach.

Cenniki dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – Jump profirma” - od 1 lipca 2018 r.

Cenniki dla taryf: Magenta Biznes

Załącznik „promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – Magenta biznes” - od 1 lipca 2018 r.

Cenniki dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – Jump profirma” - od 1 lipca 2018 r.

Cenniki dla taryf: Magenta Biznes

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – Magenta biznes” - od 1 lipca 2018 r.

Cenniki dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – Jump profirma” - od 1 lipca 2018 r.

Cenniki dla taryf: Magenta Biznes

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – Magenta biznes” - od 1 lipca 2018 r.