Informacje o roamingu UE

Regulacja UE dot. Roamingu
ZMIANA DODATKOWYCH OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A (KOMUNIKAT Z DN. 17.04.2019 R.)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany Dodatkowych Opłat Wyrównawczych za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10.04.2019 r. i polega na obniżeniu Dodatkowej Opłaty Wyrównawczej za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A. Od 19.05.2019 r. opłata ta wynosi 4,00 zł (3,25 netto) za 1 GB i dotyczy wszystkich Klientów abonamentowych T-Mobile, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy począwszy od 01.07.2018 r.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 19 maja 2019 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony.

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 18 maja 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 19 maja 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

Poniższe dotyczy tylko umów w systemie abonamentowym i systemie Mix. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu do dnia 18 maja 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu od dnia 19 maja 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w tych załącznikach.