Obsługa klientaBiuro numerów

Zdarzają się sytuacje, kiedy konieczny jest natychmiastowy kontakt z innym Abonentem lub Użytkownikiem sieci T-Mobile. Bywa również tak, że ktoś szuka Twojego numeru telefonu, bo chce np. zaproponować Ci znakomitą pracę.

Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebny jest pilny kontakt z inną osobą. Znamy jej imię i nazwisko, nawet dokładny adres, niestety nie znamy jej numeru telefonu. Podobnie, zdarzają się sytuacje, kiedy konieczny jest natychmiastowy kontakt z daną firmą. Teraz nie jesteś już w takich chwilach sam, wystarczy zadzwonić do Biura Numerów pod jeden z poniższych numerów, aby połączyć się z konsultantem, który wyszuka odpowiednie informacje.

 • Sposób 1.

  Zadzwoń pod numer
  (dla użytkowników T-Mobile)

  *42913

 • Sposób 2.

  Zadzwoń pod numer
  (z każdej innej sieci)

  602 913 000

Biuro Numerów to dostęp do informacji o numerach telefonów abonentów sieci T-Mobile oraz użytkowników systemu T-Mobile na kartę. Konsultant ma możliwość bezpośredniego połączenia z wybranym numerem (tzw. call completion) co oszczędza czas - nie trzeba wykonywać osobnego połączenia.

Konsultant może również przesłać SMSem wyszukany numer telefonu. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich klientów Biura Numerów niezależnie od sieci.

Połączenia z oboma numerami płatne są wg cennika taryfy dzwoniącego.

Daj się odnaleźć i sam znajduj potrzebne informacje

Na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), możliwe jest tworzenie przez wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych Biur Informacji o Numerach Telefonicznych zawierających dane nie tylko Klientów ich sieci, ale również Abonentów i Użytkowników innych publicznych sieci telefonicznych, zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz na podstawie decyzji Prezesa UKE Nr DRTD-WUD-60503-17/06(37) z dnia 16 sierpnia i Nr DRTD-WUD-60503-17/06(66) z dnia 16 listopada 2007 roku, dane Państwa Firmy wraz ze wszystkimi przyznanymi Państwa Firmie numerami telefonów będą wykorzystywane w ramach Biur Informacji o Numerach Telefonicznych, jeśli nie wyrażą Państwo sprzeciwu. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, brak sprzeciwu ze strony Abonenta biznesowego, nakłada na operatora obowiązek prawny przekazania danych firm Biurom Informacji o Numerach Telefonicznych. W przypadku Użytkowników prepaid obowiązek ten będzie zrealizowany w przypadku zarejestrowania numeru w sposób określony przez Operatora.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo udostępnienia danych swojej firmy Biurom Informacji o Numerach Telefonicznych, prosimy o wyraźny sprzeciw.

Aby wyrazić sprzeciw odnośnie udostępniania wszystkich lub części Państwa numerów telefonów komórkowych lub stacjonarnych w sieci T-Mobile należy: ielić zgody na udostępnianie Państwa numeru komórkowego w Biurach Informacji o Numerach Telefonicznych skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.

 • Telefonu komórkowego

  Wyślij z telefonu SMS o treści NIE na bezpłatny numer

  8086

 • Telefonu stacjonarnego

  Wypełnij, podpisać odpowiedni wniosek i wysłać faksem pod numer

  22 413 6914

 • Telefonu stacjonarnego

  Wypełnij, podpisać odpowiedni wniosek i wysłać listownie na adres siedziby T-Mobile

  Zobacz kontakt

Jeśli zmienią Państwo zdanie odnośnie wyrażonego sprzeciwu lub zdecydują się wyznaczyć inne numery kontaktowe, w dowolnym momencie można ponownie wypełnić wniosek.

Numer lub numery, co do których nie wyrażą Państwo sprzeciwu oraz adres siedziby Firmy będą przetwarzane na potrzeby Biur Informacji o Numerach Telefonicznych, tworzonych zarówno przez T-Mobile Polska S.A. jak i przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, T-Mobile Polska S.A. poinformuje o takim fakcie Telekomunikację Polską niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania informacji. Z kolei Telekomunikacja Polska jest zobowiązana wycofać dane z Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. W przypadku Ogólnokrajowego Spisu Abonentów w postaci papierowej lub elektronicznej zapisanej w sposób trwały na przykład na płycie CD wycofanie danych nie jest fizycznie możliwe.

Informacje o zmianach innych niż wycofanie zgody (np. zmiana adresu siedziby Firmy) będą przekazywane przez T-Mobile Polska S.A. Telekomunikacji Polskiej nie rzadziej niż co trzy miesiące w przypadku Ogólnokrajowego Biura Numerów i nie rzadziej niż raz do roku w przypadku Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

Więcej o Biurze obsługi Numerów

Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) dało przedsiębiorcom telekomunikacyjnym nowe możliwości w zakresie świadczenia usług informacyjnych, czyli np. Biur Informacji o Numerach Telefonicznych.

Do tej pory operatorzy mieli obowiązek realizowania tej usługi dla swoich Klientów i na bazie własnych numerów. W chwili obecnej każdy operator może dodać do bazy własnych Abonentów także Klientów innych operatorów. Co ważne mogą to być zarówno telefony stacjonarne, jak i komórkowe.

Usługi Biur Informacji o Numerach Telefonicznych mogą być realizowane na trzy różne sposoby:

 • jako usługa głosowa, gdzie informacja udzielana jest bezpośrednio przez konsultanta,
 • jako spis abonentów wydawany w formie książkowej,
 • jako spis abonentów publikowany w formie elektronicznej, czyli np. na płycie CD.

 

Dokładny adres Klienta nie będzie nikomu podawany ani nigdzie publikowany. W spisie papierowym i elektronicznym zostanie opublikowany jedynie w formie: miejscowość oraz ulica.

Zgodnie z decyzją ustawodawcy obowiązek świadczenie usług Biur Informacji o Numerach Telefonicznych został nałożony na spółkę Telekomunikacja Polska S.A. TP SA jest pierwszym operatorem, któremu T-Mobile Polska S.A. przekazał dane na potrzeby Ogólnokrajowego Biura Numerów oraz Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.