Zarządzanie blokadami i limitami

Zarządzaj wygodnie limitami i blokadami w serwisie Mój T-Mobile

Jak zablokować usługi premium?

Usługi Premium można zablokować wysyłając bezpłatny SMS na numer 80450 o treści:

 • W ALL START (blokada wszystkich usług Premium)
 • W SMS START (blokada SMS Premium)
 • W POL START (blokada połączeń Premium)
 • W WAP START (blokada usług Premium WAP)
 • W MMS START (blokada MMS Premium)
 • POMOC BLOCK (uzyskanie listy komend dla blokad usług Premium)

Jak odblokować usługi premium?

Usługi Premium można odblokować wysyłając bezpłatny SMS na numer 80450 o treści:

 • KONIEC (odblokowanie wszystkich usług Premium, limitów jednostkowych i limitów kwotowych)
 • W ALL KONIEC (Odblokowanie wychodzących usług Premium)
 • W SMS KONIEC (odblokowanie SMS Premium)
 • W POL KONIEC (odblokowanie połączeń Premium)
 • W WAP KONIEC (odblokowanie usług Premium WAP)
 • W MMS KONIEC (odblokowanie MMS Premium)

Jak aktywować, dezaktywować lub ustawić limit usług Premium?

Od dnia 08.12.2018 zostały wprowadzone nowe progi kwotowe blokad Usług Premium. Progi dostępne są w kwotach brutto: 0, 35, 75, 100, 200, 500, 1000 zł. Standardowym limitem kwotowym Usług Premium jest 35 zł. W przypadku chęci modyfikacji go wystarczy skorzystać z samodzielnego zarządzania komendami SMS.

Limitami usług Premium można zarządzać wysyłając bezpłatny SMS na numer 80450 o treści:

 • LIMIT START XXX (gdzie za XXX wpisujemy 0, 35, 75, 100, 200, 500, 1000) Włączenie limitu kwotowego XXX PLN brutto na usługi Premium, po wykorzystaniu którego następuje blokada
 • LIMM START XXX (gdzie za XXX wpisujemy - 0, 35, 75, 100, 200, 500, 1000) Włączenie powiadomień SMS o przekroczeniu limitu kwotowego XXX PLN brutto na usługi Premium
 • LIMIT START 0 Wyłączenie limitu kwotowego, BLOKADA USŁUG PREMIUM
 • LIMMKONIEC Wyłączenie powiadomień SMS o przekroczeniu limitu kwotowego na usługi Premium
 • LIMZKONIEC Wyłączenie limitu jednostkowego
 • POMOC LIM (uzyskanie listy komend dla zarządzania limitami usług Premium).
 • LIMIT Sprawdź ustawienie limitu kwotowego
 • STATUS Sprawdź wykorzystanie limitu kwotowego