PłatnościFormy płatności

Formy płatności

Przelew na Numer Rachunku Bankowego

Dla każdego z Was przygotowaliśmy indywidualny numer rachunku do dokonywania wpłat w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego). Numer rachunku widnieje na pierwszej stronie Twojej faktury VAT oraz na załączonym do niej druku polecenia przelewu.

Jak jest zbudowany NRB

Numer rachunku w standardzie NRB ma zawsze 26 znaków. Kontrola poprawności rachunku następuje już w momencie dokonywania wpłaty gotówkowej np. w kasie banku lub realizowania przelewu.

Wpłaty z zagranicy

Dla wpłat dokonywanych z zagranicy przeznaczony jest numer rachunku w standardzie IBAN (International Bank Account Number)

Polecenie przelewu

Do każdego rachunku otrzymanego z T-Mobile dołączony jest wypełniony druk polecenia przelewu. Polecenie przelewu zawiera wszystkie - łącznie z wysokością kwoty do uregulowania - niezbędne informacje, jakie są potrzebne do dokonania przelewu lub wpłaty gotówkowej w banku.

Przelew wykonany na innym druku niż przysłany przez T-Mobile, może nie posiadać wszystkich niezbędnych informacji do zaksięgowania płatności.

Regulowanie rachunków za pomocą przelewu bankowego/wpłaty gotówkowej jest związane z koniecznością pamiętania o terminie zapłaty.

Polecenie Zapłaty to:

 • Wygoda i oszczędność czasu
  Formalności związane z uruchomieniem Polecenia Zapłaty załatwiamy za Ciebie
 • Bezpieczeństwo zawieranych transakcji
  Operacje wykonywane są za pośrednictwem banku w systemie Eliksir. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z wysokością obciążenia możesz anulować w swoim banku transakcję Polecenia Zapłaty (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty transakcji i w ciągu 5 dni roboczych pozostałe podmioty)
 • Terminowe regulowanie rachunków
  Płatność jest realizowana dokładnie w dniu wymagalności faktury
 • Nie tracisz czasu na stanie w kolejkach
  Formalności związane z uruchomieniem Polecenia Zapłaty załatwiamy za Ciebie
 • Poleceniem Zapłaty możesz uregulować również zaległe rachunki
  Raz złożona dyspozycja Polecenia Zapłaty gwarantuje opłacanie rachunków tak długo, jak zechcesz - nie pilnujesz terminów płatności

Jak to działa

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody będziemy wysyłali do Twojego Banku Polecenie Zapłaty w wysokości rachunku telefonicznego. Bank zrealizuje płatność dokładnie w terminie płatności określonym na fakturze. W dalszym ciągu będziemy wysyłali do Ciebie fakturę, co pozwoli Ci na kontrolowanie zrealizowanych płatności.

Jak aktywować

 1. Wyraź swoją zgodę na tę formę płatności na formularzu "Zgoda na obciążanie rachunku". Formularz Zgody możesz otrzymać:
  • Sposób 1.

   Pobierając go z iBOA

   Pobierz
  • Sposób 2.

   Zamawiając jego przesłanie pocztą pod numerem BOA

   602 900 000

  • Sposób 3.

   W sklepie

   Znajdź sklep
 2. Na formularzu podaj numer rachunku i nazwę banku, z którego będą realizowane płatności oraz złóż podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku
 3. Wypełniony i podpisany formularz [oryginał] złóż w sklepie firmowym lub prześlij do nas pocztą na adres:

  T-Mobile Polska S.A.
  Dział Obsługi Należności
  ul. Marynarska 12
  02-674 Warszawa

My załatwiamy za Ciebie formalności związane z uruchomieniem Polecenia Zapłaty. O dacie rozpoczęcia realizowania Polecenia Zapłaty poinformujemy Cię za pomocą wiadomości SMS oraz listownie.

Od momentu uruchomienia Polecenia Zapłaty przejmujemy na siebie odpowiedzialność za terminowe uregulowanie Twojego rachunku. Ciebie prosimy jedynie o zapewnienie środków na rachunku na dzień płatności faktury. Od dnia uruchomienia Polecenia Zapłaty na Twojej fakturze będzie widniał zapis: Płatność zostanie zrealizowana przez Polecenie Zapłaty.

Dowiedz się więcej: www.poleceniezaplaty.org.pl

FAQ

Wystarczy:
posiadać rachunek w banku, który realizuje Polecenie Zapłaty,
wypełnić i podpisać obie części "Zgody na obciążanie rachunku w drodze Polecenia Zapłaty" i przekazać je do T-Mobile Polska S.A. lub banku.
Zgodę możesz wypełnić w sklepie firmowym podczas podpisywania Umowy,
zamówić w Biurze Obsługi Abonenta lub wydrukować samodzielnie w IBOA i przesłać wypełnione pocztą.
Zasadnicze różnice:
Wiele banków nie oferuje już ROR.
Wszystkie formalności związane z aktywacją są załatwiane w przypadku Polecenia Zapłaty przez T-Mobile Polska S.A., natomiast w przypadku ROR-u przez Klienta.
W przypadku Polecenia Zapłaty terminów płatności pilnuje T-Mobile Polska S.A. W przypadku ROR-u robi to Bank Klienta.
W przypadku Polecenia Zapłaty obciążenia za faktury są wysyłane do banku elektronicznie i zawierają dane niezbędne do prawidłowego zaksięgowania płatności, natomiast w przypadku ROR-u do Banku Klienta są wysyłane kopie faktur pocztą i płatności za faktury są przekazywane przez Bank Klienta przelewem.
Tak, wystarczy zadzwonić do Biura Obsługi Abonenta, a konsultant dopełni formalności.
Tak. Za każdym razem, gdy zmienia się numer rachunku, z którego będą realizowane płatności wymagane jest złożenie nowej Zgody na obciążanie rachunku.
Tak, jeśli zaznaczyłeś na formularzu Zgody odpowiednią opcję. Jeśli Polecenie Zapłaty jest już aktywne i nie została wybrana opcja zapłaty faktur zaległych, należy przesłać e-mail na adres obslugafinansowa@t-mobile.pl prośbę o zrealizowanie zapłaty za zaległe faktury przez Polecenie Zapłaty.
Tak. Pierwsza lub następna faktura będzie pomniejszona o wartość korekty. Jeżeli wartość odciążenia z tytułu korekty przekracza wartość wystawionej faktury, nadpłata będzie rozliczona z kolejnymi fakturami.
Nie. Formę płatności Polecenie Zapłaty możesz odwołać tylko w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić i złożyć w T-Mobile Polska S.A. druk "Odwołanie zgody na obciążanie rachunku" (oryginał). Polecenie Zapłaty możemy również odwołać na podstawie pisma od Klienta lub właściciela rachunku.

Płatności w sieciach VIA-Moje Rachunki, Unikasa i TransKasa to możliwość opłacania rachunków sieci T-Mobile blisko domu, czy miejsca pracy, w supermarketach, sklepach osiedlowych i na stacjach benzynowych. W sieciach VIA - Moje Rachunki i TransKasa oprócz opłacania rachunków możliwe jest także doładowanie telefonów działających w sieci T-Mobile.
Bezpieczeństwo i terminowość przekazania transakcji na rachunki abonentów T-Mobile Polska S.A. gwarantują: POLCARD S.A. (VIA), Citibank Handlowy (Unikasa) i bank BPH S.A. (TransKasa).

Płatność w banku - jeśli często odwiedzasz swój bank osobiście, możesz wykonać standardowy przelew. Jeśli zaś robisz to wirtualnie, szybko i wygodnie uregulujesz rachunek poprzez przelew internetowy. Pamiętaj o podaniu numeru faktury, za którą chcesz zapłacić.

Jeśli korzystasz z gotówkowych form płatności, polecamy Ci stosowanie standardowych druków załączonych do faktury. Zawierają one wszystkie niezbędne dane do dokonania zapłaty. Korzystając z nich można dokonywać płatności w banku, sieci MojeRachunki i UniKasa oraz na poczcie.

Warto pamiętać, że płacenie w innych punktach kasowych niż wymienione powyżej i polecane przez sieć T-Mobile, nie gwarantuje prawidłowego zaksięgowania wpłaty na indywidualnym rachunku abonenta. Może to niestety wiązać się z takimi niedogodnościami, jak ponaglanie, czy nawet konieczność reklamowania przez wpłaty w miejscu jej dokonania.

Stałe zlecenie obciążenia rachunku (ROR) - sieć T-Mobile co miesiąc przekazuje do Twojego banku kopię faktury wraz z poleceniem przelewu w celu zrealizowania płatności.

Stałe zlecenie obciążenia karty kredytowej - to forma polecana Abonentom posiadającym zagraniczne karty kredytowe, a nie posiadającym konta w polskim banku.