UsługiSieć Firmowa

 • Obniż koszty połączeń
  korzystając z wielu
  rozwiązań przygotowanych
  dla firm przez T-Mobile

 • Godzina rozmowy tylko 1 zł
  Niższe koszty
  połączeń w firmie
 •  Usługa
  aktywna przez
  cały okres umowy

  • Dla wszystkich Firm
 • Cennik ustalany indywidualnie

Efektywnie zarządzaj połączeniami pracowników

Sieć firmowa to grupa rozwiązań, dzięki którym można taniej i efektywniej korzystać z telefonów w firmie. Oprócz specjalnej, niższej stawki na połączenia między numerami włączonymi do Sieci firmowej istnieje także możliwość dostosowania poszczególnych usług do potrzeb
i zadań Twojej firmy.

Usługi wchodzące w skład Sieci Firmowej to:

Obszar firmowy - teren, z którego połączenia będą jeszcze tańsze. Zasięg obszaru firmowego określa się samodzielnie. Może on składać się nawet z 12 stref, każda o powierzchni ok. 1 km2. Obszarem firmowym może być jednocześnie siedziba firmy, plac magazynowy, czy biuro regionalne na drugim końcu Polski.

Sieć partnerska - możliwość realizowania połączeń z kontrahentami na takich samych zasadach, jak wewnątrz Sieci firmowej, czyli taniej i według reguł, które wyznacza się pracownikom w profilu.

Numery partnerskie - umożliwiają kontakt z wybranymi Klientami sieci T-Mobile lub telefonii stacjonarnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sieci firmowej. Pracownicy korzystają z tańszej stawki określonej dla Sieci firmowej, reguł ustalonych w profilu oraz z prywatnego planu numeracyjnego. Jako numer partnerski można zgłosić chociażby stacjonarny numer biura.

Połączenia prywatne - rozwiązanie, dzięki któremu pracownik zrealizuje połączenie mimo nałożonego profilu restrykcyjnego. Można zdefiniować jakie połączenia mają być traktowane jako służbowe, a które - jako prywatne, oraz czy mają być one widoczne na fakturze i regulowane przez firmę, czy też mają trafić na konto prywatne przedpłacone pracownika (które doładowywane będzie przez niego prywatnie).

Prywatny plan numeracyjny - w Sieci firmowej można zastosować skróconą numerację i szybciej łączyć się z osobami, z którymi najczęściej się rozmawia. Na przykład wybierając numer telefonu komórkowego do współpracowników dzwoni się tak, jak na numery wewnętrzne określone
w prywatnym planie numeracyjnym. Do tego planu można też włączyć telefony kontrahentów zdefiniowane jako numery partnerskie.

Linia firmowa - usługa, dzięki której pod jednym numerem telefonu osiągalna jest grupa pracowników. Połączenia przychodzące na ten numer są kolejno przekierowywane do każdego z nich do momentu, aż zostaną odebrane. Do jednego numeru linii firmowej może być przypisanych aż 16 pracowników.

Linia osobista - usługa, dzięki której połączenie będzie automatycznie kierowane na drugi numer telefonu w Sieci firmowej, gdy pod pierwszym nikt nie odbierze.

 

Menedżer Sieci Firmowej to aplikacja przeznaczona do samodzielnego zarządzania usługami dostępnymi w ramach Sieci firmowej.

Aplikacja Menedżer Sieci Firmowej pozwala na:

 • przyznanie poszczególnym pracownikom limitów, jakie mają do wykorzystania w danym cyklu rozliczeniowym;
 • łatwy dostęp do aktualnych informacji o bieżących kosztach generowanych przez pracowników;
 • powiadamianie pracowników SMS-em lub e-mailem o kwocie, jaka im pozostała do wykorzystania
  w przyznanym limicie kwotowym;
 • zdefiniowanie Profili, za pomocą których można ustanowić ograniczenia połączeń wykonywanych przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych. Można ustawić Profil określający, jakiego typu połączenia są zabronione dla użytkownika (np. połączenia poza Sieć firmową, połączenia na wybrane numery, np. typu 700 i międzynarodowe) lub stworzyć dokładną listę numerów dozwolonych oraz niedozwolonych;
 • dostosowanie usług wchodzących w skład Sieci firmowej do potrzeb przedsiębiorstwa.
T-Mobile oferuje unikalną usługę, która umożliwia realizowanie tańszych połączeń między pracownikami. Żeby móc dzwonić taniej, wystarczy uruchomić Sieć firmową.
Menedżer Sieci Firmowej jest to aplikacja przeznaczona do samodzielnego zarządzania usługami dostępnymi w ramach Sieci firmowej.
Sieć firmowa to grupa rozwiązań, dzięki którym można taniej i efektywniej korzystać z telefonów w firmie.
Tak - połączenia pomiędzy użytkownikami należącymi do Sieci firmowej są tańsze w stosunku do zwykłej taryfy. Ponadto istnieje możliwość zdefiniowania do 12 lokalizacji geograficznych, w których połączenia wychodzące będą jeszcze tańsze - lokalizacje te funkcjonują w ramach tzw. Obszaru Firmowego. Połączenia nawiązywane z Obszaru firmowego są tańsze nie tylko w przypadku połączeń do innych pracowników, ale również w przypadku dzwonienia do lokalnej strefy sieci stacjonarnej oraz do wszystkich Klientów sieci T-Mobile.
Komputer z dostępem do Internetu, dowolny system operacyjny z zainstalowaną Javą i przeglądarkę internetową.
Aby uzyskać dostęp do Menedżera Sieci Firmowej należy zakupić "Pakiet aktywacyjny MSF" oraz wypełnić i przesłać do T-Mobile Polska S.A. "Wniosek o dostęp do Menedżera Sieci Firmowej".
Wszystkie podmioty gospodarcze w rozumieniu prawa polskiego, które posiadają minimum 3 aktywacje w sieci T-Mobile.
Właściciel firmy lub wyznaczona przez niego lub przez Zarząd firmy osoba uprawniona do dokonywania zmian na koncie Sieci firmowej w ramach usługi Sieć firmowa.
Konsultant po zaaktywowaniu dostępu wyśle SMS lub email z informacją o uruchomieniu dostępu do Menedżera Sieci Firmowej. Pytania techniczne

Pytania techniczne

Tak. Firma, która chciałaby skorzystać z Sieci firmowej oraz MSF-a nie może posiadać aktywnej usługi "Połączenia lokalne" na żadnej ze swoich kart SIM.
Sieć firmową można uruchomić tylko na kartach SIM posiadających następujące abonamenty: Nowa Era Biznes, TAKAjakTY, Komfort Biznes, Era Partner Biznes, Era Classic Partner BIS, Pakiet Biznes.
Tak, żeby móc skorzystać z Menedżera Sieci Firmowej wystarczy posiadać komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu. Opłaty

Opłaty

Opłaty abonamentowe - np. abonament za Sieć firmową Opłaty za zdarzenie - np. zmiana Profilu na bardziej restrykcyjny Opłaty aktywacyjne - np. aktywacja Obszaru firmowego Opłaty za połączenia - standardowe, zgodne z Cennikiem opłaty za wykonane połączenia Opłaty za działania wykonywane przez konsultanta - za niektóre operacje, które Administrator może wykonać sam przy użyciu MSF-a są pobierane dodatkowe opłaty, jeżeli operacje te wykonuje konsultant w T-Mobile Polska S.A. Opłaty te nie będą pobierane w przypadku dokonywania zmian samodzielnie - przez Administratora.
Wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Sieci firmowej wyszczególnione są w Cenniku Sieci firmowej. Usługi

Usługi

Na stronie "Telemonitor" w aplikacji Menedżer Sieci Firmowej prezentowane są rozliczenia rozmów pracowników - Administrator ma możliwość ustawienia wartości limitu kosztów generowanych przez pracowników oraz ustawienia progu powiadamiania w momencie, kiedy dany użytkownik przekroczy określony próg. Możliwe jest także ustawienie sposobu powiadamiania do wyboru - E-mail lub SMS. Progi powiadamiania są ustawiane jako wartości % - istnieje możliwość zdefiniowania różnych progów powiadomień dla Administratora jak i dla użytkowników. zrzut ekranu
Logowanie
Dzięki Profilom można ograniczyć połączenia wykonywane przez pracowników. Przykład: pracownicy administracyjni powinni mieć możliwość dzwonienia tylko w ramach firmy - można, więc użyć Profilu "blokada połączeń poza Sieć firmową". Jeżeli okaże się, że dany pracownik musi kontaktować się w celach służbowych z kontrahentami (numery telefonów spoza mojej firmy), wystarczy zdefiniować listę tzw. numerów dozwolonych, na które pracownik będzie mógł zadzwonić, mimo, że Profil zabrania wykonywania tego typu połączeń. zrzut ekranu
Logowanie
Tak, istnieje taka możliwość. Administrator może nadać uprawnienia do logowania zwykłym użytkownikom. W takim przypadku każdy z uprawnionych pracowników po zalogowaniu się do Menedżera Sieci Firmowej zobaczy ustawienia swojego konta (np. jaki ma Profil) oraz będzie mógł przejść do zakładki "Telemonitor" i zobaczyć orientacyjne koszty jakie wygenerował od początku okresu rozliczeniowego.
Tak - jest to podstawowa funkcjonalność Sieci firmowej. Każdy pracownik może mieć zdefiniowany indywidualnie Profil określający, jakiego typu połączenia może wykonywać a jakich nie. Przykładowo - można ograniczyć pracownikowi możliwości wykonywania połączeń tylko w ramach Sieci firmowej.
Linia firmowa to usługa polegająca na powiązaniu jednego, wirtualnego (nie powiązanego z żadną kartą SIM) numeru dostępowego z wybraną grupą numerów telefonów pracowników (w ramach Sieci firmowej). Połączenia przychodzące na taki numer dostępowy będą kolejno, losowo przekierowywane do poszczególnych użytkowników w grupie do momentu, aż któryś z nich odbierze. Każda grupa może liczyć maksymalnie 16 użytkowników.

Logowanie

Przykład: moja firma ma oddział główny w Warszawie i dwa oddziały - jeden w Szczecinie, drugi w Krakowie. Mogę utworzyć trzy Linie firmowe skupiające handlowców w oddziałach: np. handlowcy z regionu mazowieckiego dostępni będą pod jednym, wspólnym nr telefonu 6XX XXX XX1, z zachodniopomorskiego - 6XX XXX XX2 a z małopolskiego - 6XX XXX XX3. Klienci, którzy będą dzwonić z danego regionu zawsze się dodzwonią i złożą zamówienie - pod jednym numerem telefonu jest dostępnych aż do 16 pracowników!
Linia osobista to funkcjonalność Sieci firmowej pozwalająca dla wybranego użytkownika zdefiniować drugi numer, pod którym użytkownik będzie szukany w przypadku, gdy nie podejmie połączenia pod pierwszym numerem. Dopiero w następnej kolejności będzie realizowane przekierowanie np. na pocztę głosową.

Logowanie

Przykład: jestem na spotkaniu i nie mogę odebrać telefonu. Mogę zdefiniować w Menedżerze Sieci Firmowej drugi numer telefonu funkcjonujący w ramach Sieci firmowej, pod który zostanie bezpłatnie przekierowane połączenie - może to być np. numer telefonu mojej sekretarki albo kolegi z mojego działu.
Tak*. Można to zrobić na dwa sposoby: 1. jeżeli firma jest duża - zakupić usługę Bezpośredniego dostępu do Sieci T-Mobile i włączyć cały zakres numeracji firmowej centrali PBX do Sieci Firmowej*. 2. zdefiniować główny numer centrali firmy jako Numer Partnerski*. W obu przypadkach pracownicy będą mogli dzwonić do biura na zasadach określonych w Sieci firmowej czyli - według stawki obowiązującej w Sieci firmowej i zgodnie z Profilem. *) usługi dostępne dla firm posiadających więcej jak 20 aktywnych kart SIM
Tak*. Istnieje możliwość zdefiniowania Administratorów Serwisów* i/lub Rozliczeń * oraz przypisania im pracowników, którymi będą zarządzać. Mogą to być na przykład kierownicy działów, którzy korzystając z Menedżera Sieci Firmowej będą mieli dostęp do telefonów swoich podwładnych oraz - w zależności od nadanych uprawnień - uzyskają dostęp do Telemonitora, będą mogli np. monitorować bieżące koszty, zmieniać Profile, uruchamiać usługi dostępne w ramach Sieci firmowej czy też zmieniać Limity i powiadomienia.

Logowanie
*) usługi dostępne dla firm posiadających więcej jak 20 aktywnych kart SIM
Tak - Można ograniczyć pracownikowi możliwości wykonywania połączeń przy pomocy Profilu i jednocześnie umożliwić wykonywanie Połączeń prywatnych na jego koszt. Wystarczy uruchomić usługę Połączenia Prywatne Przedpłacone*. W takim przypadku, gdy pracownik będzie chciał zadzwonić na numer, który w jego Profilu jest zabroniony, będzie musiał wybrać "*" na końcu numeru - spowoduje to, że połączenie zostanie rozliczone na konto przedpłacone, które pracownik sam będzie mógł doładowywać standardowym kuponem systemu T-Mobile na kartę. Koszt takiego połączenia nie będzie uwzględniony na fakturze firmowej.

Logowanie
*) usługi dostępne dla firm posiadających więcej jak 20 aktywnych kart SIM
Dzięki funkcjonalności Połączeń Prywatnych* profil ograniczający połączenia nie musi być "twardą" restrykcją, ale jest doskonałym narzędziem wymuszającym na pracowniku wskazanie, które połączenia przez niego wykonane mają być potraktowane jako prywatne. Pracownik, który ma nałożony profil np. ograniczający połączenia poza Sieć firmową i posiadający aktywną usługę "Połączenia Prywatne", może ominąć profil wybierając na końcu numeru symbol "*" (gwiazdkę). Połączenie dojdzie do skutku, mimo, że jest zabronione przez Profil i zostanie odznaczone na rachunku szczegółowym jako połączenie prywatne. *) usługi dostępne dla firm posiadających więcej jak 20 aktywnych kart SIM
Tak, takimi usługami są na przykład Linia osobista, Linia firmowa, Obszar firmowy.
Można zrobić to samodzielnie - korzystając z aplikacji Menedżer Sieci Firmowej Logowanie

Jak aktywować usługę

 • Sposób 1.

  Umów się na spotkanie
  w wybranym sklepie

  Umów spotkanie
 • Sposób 2.

  Zadzwoń pod numer (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą)

  602 900 000

 • Sposób 3.

  Skontaktuj się ze swoim
  Doradcą Biznesowym

Jeśli korzystasz już z usługi

 • Zaloguj się do aplikacji Menedżer Sieci Firmowej

  Zaloguj się