PłatnościPodstawowe informacje o ratach sprzętowych

Podstawowe informacje o ratach sprzętowych

Co oznaczają kwoty podane na Twojej fakturze

Płatność za sprzęt (telefon/laptop/tablet) jest rozłożona na raty płatne co miesiąc.

Suma Twojego miesięcznego zobowiązania (rata/raty + kwota za usługi telekomunikacyjne) jest umieszczona na druku do zapłaty.

Jeżeli będziesz opłacać terminowo kwotę znajdującą się na druku zapłaty, nie musisz pamiętać o dokonywaniu płatności za raty.

Bieżący stan konta znajduje się w pozycji Rozliczenie Konta.

Po prawej przedstawione są fragmenty przykładowych dokumentów: Faktura VAT, druk polecenia przelewu oraz rozliczenie konta, ze wskazaniem kwoty i numeru raty. Przykład pokazuje rozliczenie rat za dwa urządzenia na jednej fakturze.

Co warto wiedzieć o ratach

 • Harmonogram Spłaty Rat otrzymałeś przy zawieraniu umowy (lub aneksu do umowy) oraz wraz z pierwszą fakturą. Zawiera on wyszczególnienie wszystkich rat oraz terminy ich płatności.
 • Rata za sprzęt stanowi część Twojego miesięcznego zobowiązania, czyli opłatę, którą ustaliłeś z Konsultantem w czasie zawierania Umowy lub Aneksu do Umowy. Nie jest to dodatkowa kwota do zapłaty.
 • Kwota Twojego miesięcznego zobowiązania nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy - będziesz płacił tyle, na ile się umawiałeś.
 • W okresie spłaty rat Twój Abonament za usługi telekomunikacyjne jest specjalnie obniżony – jego wartość wzrośnie po zakończeniu spłaty rat, tym samym Twoje miesięczne opłaty na rzecz T-Mobile pozostaną niezmienne przez cały czas trwania umowy.
  Przykład umowy na 24 miesiące z 12 ratami sprzętowymi
 • Jeżeli w trakcie trwania umowy zmienisz abonament na większy, wartość miesięcznej raty nie ulegnie zmianie.
 • Pierwsza rata jest pobierana w punkcie sprzedaży operatora lub przez kuriera dostarczającego przesyłkę wraz z zakupionym sprzętem.
 • Suma Twojego miesięcznego zobowiązania (rata + usługi telekomunikacyjne) znajduje się na druku polecenia przelewu.
 • Opłaty za raty i za usługi telekomunikacyjne należy kierować na ten sam rachunek bankowy, który znajduje się na każdej fakturze VAT w sekcji „SPRZEDAJĄCY”. Każdy z naszych Abonentów ma indywidualne konto rozrachunkowe.
 • Raty należy opłacać zgodnie z Harmonogramem Spłaty Rat również w sytuacji, gdy nie otrzymasz faktury za usługi telekomunikacyjne. Termin płatności za raty jest taki sam, jak termin płatności za usługi telekomunikacyjne.
 • W każdej chwili możesz dokonać wcześniejszej spłaty rat w całości lub w części – po wpłacie skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia swojej dyspozycji (skrócenie harmonogramu lub zmniejszenie wartości rat)
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możliwość ujęcia wydatków z tytułu faktury ratalnej do kosztów podatkowych powinna zostać potwierdzona z osobą (podmiotem) zajmującym się obsługą księgową Klienta, która udzielając profesjonalnej porady podatkowej powinna uwzględnić rodzaj prowadzonej działalności i stosowaną przez Klienta formę opodatkowania.
 • Jeżeli dokonasz cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na inną osobę lub podmiot, to raty sprzętowe pozostaną na twoim dotychczasowym koncie abonenckim i będziesz zobowiązany do ich spłaty zgodnie z harmonogramem. Cesja rat sprzętowych na inną osobę lub podmiot nie jest możliwa.
 • Odsetki naliczane są w przypadku, gdy opóźniasz się z zapłatą należności wynikających z Faktury w całości lub w części
 • Jeśli korzystasz z Polecenia zapłaty, T-Mobile wysyła do banku jedno obciążenie na łączną kwotę opłat miesięcznych (usługi telekomunikacyjne + rata).
 • Jeśli korzystasz z Faktury na e-mail, informację o łącznej opłacie miesięcznej (usługi telekomunikacyjne + rata) znajdziesz w pozycji „Kwota do zapłaty”.

Dokumenty do pobrania

Nie możesz odczytać pliku - kliknij tutaj i ściągnij bezpłatny program Adobe Reader.