PłatnościKontroluj swoje płatności

Kontroluj swoje płatności

Klienci sieci T-Mobile mogą w każdej chwili weryfikować informacje finansowe na swoim koncie w Internetowym Biurze Obsługi Abonenta.

Logowanie do iBOA jest bardzo łatwe
Dowiedz się więcej o logowaniu i zakładaniu konta

Gdy zalogujesz się do iBOA, zobaczysz kilka zakładek podzielonych tematycznie.

Płatności

W tej zakładce prezentujemy najważniejsze dane dotyczące Twojego konta:

  • Wersję elektroniczną ostatniej wystawionej faktury
  • Zestawienie 17 poprzednich faktur wraz z rachunkami szczegółowymi. Wszystkie dokumenty możesz bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku swojego komputera
  • Kwotę ostatnio zaksięgowanej wpłaty oraz wpłat poprzednich
  • Aktualne saldo Twojego konta

Moja taryfa

Tutaj znajdziesz zestawienie wszystkich posiadanych przez Ciebie pakietów wraz z informacją, ile minut jeszcze Ci zostało do końca cyklu.

Lista połączeń

Gdzie znajdziesz bieżące zestawienie Twoich połączeń.

Historia płatności

Po zalogowaniu do iBOA i wejściu do zakładki Historia płatności masz możliwość bezpłatnego pobrania na dysk swojego komputera 18 ostatnich rachunków szczegółowych.

Rachunek szczegółowy pozwoli Ci dokładnie sprawdzać wykaz wszystkich połączeń zrealizowanych w danym cyklu rozliczeniowym.