Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Zmiana Regulaminu Usługi proAuto

Informujemy, że z dniem 12 października 2021 roku zmianie ulega Regulamin Usługi proAuto (dalej: Regulamin).

Zmiana Regulaminu spowodowana jest zakończeniem 12 października 2021 roku wsparcia technicznego dla programu Microsoft Silverlight, na którym oparty jest System wykorzystywany do świadczenia Usługi proAuto. Usługa proAuto zostanie zmigrowana na nową platformę, działającą w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne, dostępne na rynku.

W związku z powyższym, zmianie ulegnie sposób logowania Użytkowników do Aplikacji proAuto On-Line i Aplikacji Mobilnej. Użytkownicy Usługi proAuto, logując się do Aplikacji proAuto On-Line i Aplikacji Mobilnej poza Loginem i Hasłem będą musieli wpisać dodatkowo nazwę Konta, o ile będzie wymagana podczas logowania do aplikacji. Użytkownicy otrzymają nazwę Konta wraz z Loginem i Hasłem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nowe zasady logowania do ww. aplikacji zostały opisane w punkcie 6 podpunkt 6.1 Regulaminu.

Aplikacja proAuto On-Line jest obecnie obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer, a po migracji jej na nową platformę, Użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji w przeglądarkach: Chrome, Opera, Firefox, Edge oraz Safarii. Nowe wymagania techniczne dla Aplikacji proAuto On-Line zostały opisane w punkcie 2 podpunkt 2.2 Regulaminu.

Ponadto możliwość korzystania z Aplikacji Mobilnej po migracji Usługi proAuto na nową platformę, wymaga odinstalowania obecnej wersji aplikacji i ściągnięcie jej ponownie ze sklepu Google Play albo App Store. Zasady instalacji Aplikacji Mobilnej zostały opisane w punkcie 2 podpunkt 2.3 Regulaminu.

Usługa proAuto po zmigrowaniu jej na nową platformę zachowa wszystkie dotychczasowe funkcje. Dodane zostały również nowe funkcje takie jak: Street View na mapie Google, lokalizator pojazdów, mapa w wariancie noc/dzień, centrowanie mapy na wszystkie obiekty, wyszukiwarka pojazdów, POI, adresów, edytowanie zawartości etykiet (wizualizacja danych o pojazdach i kierowcach). Aby korzystać z nowych funkcji Usługi proAuto należy spełnić warunki opisane w paragrafie 2 Regulaminu.

Zaktualizowane zostały dane rejestrowe Partnera, dodane zostały zapisy dotyczące odpowiedzialności Stron, wymagania dotyczące montażu Urządzeń lokalizacyjnych w Pojazdach oraz dostosowano postanowienia Regulaminu do zmienionych przepisów prawa, poprzez aktualizację przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zmiana Regulaminu nie wpływa na zmianę ceny Usługi proAuto ani terminu obowiązywania Umowy lokalizacyjnej. Użytkownicy Usługi proAuto otrzymają w odrębnej komunikacji mailowej instrukcję dotyczącą korzystania z Aplikacji proAuto On-Line i Aplikacji Mobilnej po migracji Usługi proAuto na nową platformę

Pytania dotyczące zmian Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem support@t-mobile.pl lub do opiekuna handlowego.

Nowa treść Regulaminu została opublikowana na stronie internetowej T‑Mobile Polska S.A. pod adresem: https://www.t-mobile.pl/pl/dlafirm w zakładce Cenniki i dokumenty, a także zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej poszczególnych Klientów oraz umieszczona w Systemie w oknie logowania do Aplikacji proAuto On-Line.

Klientom T‑Mobile Polska S.A. przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług lokalizacyjnych w terminie miesiąca od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług lokalizacyjnych Klient staje się związany Umową o świadczenie usług lokalizacyjnych na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie.

Regulamin dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej - CEDIG

Regulamin dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w innej formie