Life is for sharing

Od 2 lutego 2017 r. wszystkie niezarejestrowane numery na kartę zostały wyłączone! Zgodnie z wymogiem ustawy rejestracja numeru jest obowiązkowa. Jeśli chcesz korzystać z telefonu na kartę zarejestruj swój numer jak najszybciej.

Dowiedz się więcej
o rejestracji

Dowiedz się więcej
o rejestracji

Dowiedz się więcej
o rejestracji