Internet mobilny Co dzieje się po wykorzystaniu 1000 minut roamingowych? (Czy połączenia w roamingu są blokowane, naliczane są zwykłe stawki?)

Co dzieje się po wykorzystaniu 1000 minut roamingowych? (Czy połączenia w roamingu są blokowane, naliczane są zwykłe stawki?)

Po wykorzystaniu minut zawartych w usłudze, połączenia w roamingu w Unii Europejskiej będą rozliczane wg stawki 0,29 zł netto za każdą rozpoczętą minutę połączenia