Internet mobilny Czy limit danych w usłudze Internet Connect mogę zmienić w trakcie cyklu rozliczeniowego na niższy?

Czy limit danych w usłudze Internet Connect mogę zmienić w trakcie cyklu rozliczeniowego na niższy?

Możesz złożyć dyspozycję zmiany na niższą. Zmiana będzie obowiązywać od początku najbliższego miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Do końca cyklu, w którym zleciłeś zmianę obowiązuje najwyższy aktywowany limit i związana z nim opłata.