Pomoc techniczna - dekoder Kaon KSTB6077

Nasze salony pozostają otwarte. Znajdź najbliższy czynny salon na mapie

Pytania i odpowiedzi

Instrukcja konfiguracji dekodera Kaon KSTB6077

Do czego służy dekoder?

Dekoder MagentaRozrywka Box jest odbiornikiem naziemnej telewizji cyfrowej oraz usług dodatkowych. Dzięki niemu możesz mieć bezpośredni dostęp do serwisu Netflix, IPLA, Amazon Prime Video, świata muzyki i klipów z wykorzystaniem Tidal, YouTube oraz najnowszych aplikacji i gier dostępnych w sklepie Google Play.

Aby podłączyć dekoder, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz kabel antenowy do anteny lub instalacji antenowej DVB-T oraz do wejście ANT IN w dekoderze

2. Podłącz kabel HDMI do telewizora,  projektora lub monitora oraz do wejście HDMI w dekoderze

3. Podłącz zasilacz do wejścia 12V=1.5A IN w dekoderze oraz  do gniazdka elektrycznego

4. Podłącz router za pomocą kabla Ethernet do wejścia RJ45 w dekoderze lub opcjonalnie skorzystaj z połączenia Wi-Fi (podczas procesu pierwszego uruchomienia dekodera)

5. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON

Opcjonalnie możesz podłączyć zestaw audio do złącza SPDIF

Prawdopodobnie na telewizorze należy zmienić źródło portu, do którego podłączony został dekoder. W tym celu na pilocie od telewizora należy wybrać źródło HDMI.

Dokładny opis, krok po kroku, jak dokonać konfiguracji podczas pierwszego uruchomienia, zobaczysz na filmie instruktażowym.

Zobacz film instruktażowy

Wciśnij przycisk z boku dekodera, a następnie na pilocie wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski OK oraz  aż dioda na pilocie mignie dwa razy. Następnie zwolnij przciski. Swiecąca dioda na pilocie oznacza rozpoczęcie procesu parowania. Poczekaj, aż na ekranie telewizora pojawi się komunikat o sparowaniu pilota (Paired/Sparowano).  

W tym celu użyj włącznika z tyłu dekodera oznaczonego odpowiednio I/0. Za jego pomocą wyłącz i włącz urządzenie.

Więcej

Z poziomu ustawień dekodera wybierz kolejno: Ustawienia/Ustawienia urządzenia/Dodaj akcesoria/Akcesoria, następnie wprowadź dodatkowe urządzenia w tryb parowania i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie telewizora oraz instrukcją urządzenia, które chcesz podłączyć.

Aby zalogować się do konta Google wybierz  z poziomu menu: USTAWIENIA/Ustawienia urządzenia/+ Dodaj konto. Następnie zaloguj się podając na ekranie telewizora adres email i hasło usługi Google Gmail.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość pobierania aplikacji ze sklepu Google Play lub będziesz miał dostęp do swoich playlist z ulubionymi klipami w YouTube.

Aby to zrobić należy przejść do zakładki „Aplikacje i Gry”, wybrać Google Play Store, zalogować się do swojego konta w Google (jeżeli nie zalogowałeś się wcześniej), a następnie wyszukać (głosowo lub pisemnie) ulubioną aplikację i zainstalować ją na urządzeniu.

Aby usunąć aplikację, przejdź do zakładki APLIKACJE I GRY (możesz również skorzystać z pilota, naciskając przycisk APP), w sekcji Aplikacje należy uruchomić Google Play Store, wejść w zakładkę Moje aplikacje i wybrać aplikacje do usunięcia. Następnie należy zaznaczyć opcję Odinstaluj i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. Po usunięciu, aplikacja nie będzie już dostępna w żadnej z zakładek menu głównego.

Podłącz kabel Ethernet do wejścia RJ45 w dekoderze i do routera z dostępem do sieci Internet lub wykorzystaj połączenie Wi-Fi.  W tym celu wybierz kolejno: Ustawienia/Urządzenie – Sieć/Dostępne sieci i wybierz Twoją sieć Wi-Fi. 

Uwaga! Suwak przy znaczku Wi-Fi powinien podświetlać się na niebiesko. 

 

Możesz skorzystać z łącza internetowego od dowolnego dostawcy.

Aby oglądać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T konieczne jest podłączenie dekodera do anteny telewizji cyfrowej DVB-T lub domowej instalacji antenowej z sygnałem DVB-T. Jeżeli nie posiadasz takiej anteny, możesz ją nabyć w sklepach T-Mobile.

Jeżeli podłączyłeś dekoder do anteny/instalacji antenowej, wykonaj następujące kroki: 
-wejdź w USTAWIENIA/Ustawienia DVB-T
-po wyświetleniu ekranu Kanały telewizji naziemnej, wybierz opcję Wyszukaj 
-po zakończeniu wyszukiwania kanałów telewizji naziemnej wybierz opcję Zapisz

Wejdź z poziomu menu w USTAWIENIA/Ustawienia DVB-T, następnie wybierz opcję Narzędzie diagnostyczne. Możesz sprawdzić jeden z trzech parametrów: siła sygnału, jakość sygnału oraz poziom błędów w kontekście konkretnego kanału telewizyjnego lub częstotliwości.

W celu zmiany języka z menu wybierz SETTINGS/System settings. Następnie wybierz język Polski i zatwierdź przyciskiem OK na pilocie.

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji: Instrukcja obsługi dekodera

Logowanie Profilem Mój T-Mobile na dekoderze, umożliwia skorzystanie z udogodnień urządzenia tj. bezpośredni zakup dostępu do serwisu Netflix poprzez dekoder z rozliczeniem poprzez rachunek  T-Mobile, uproszczona forma logowania do serwisu w przypadku jego wcześniejszego zakupu.

W tym celu wybierz Ustawienia/Profil Mój T-Mobile/Zaloguj się. Następnie wpisz e-mail i hasło wykorzystywane do logowania w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile.

E-mail i hasło możesz ustawić w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Aby to zrobić  rozwiń opcję „Więcej”  (na dole z prawej strony ekranu) i przejdź do szczegółów profilu, gdzie można zdefiniować e-mail oraz hasło.

Hasło do logowania można  zmienić w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Aby to zrobić rozwiń opcję „Więcej”  (na dole z prawej strony ekranu) i przejdź do szczegółów profilu gdzie znajdziesz opcję zmiany hasła.

Jeżeli chcesz zalogować się automatycznie do aplikacji Netflix wybierz kontrakt, z którym został zakupiony dostęp do serwisu. Wówczas wszystkie kolejne zakupy będą przypisywane do tego kontraktu.

TV PIN jest niezbędny do autoryzacji zakupu usług na dekoderze.

Aby odzyskać TV PIN, zadzwoń do Biuro Obsługi Klienta.

Jest to poprawne zachowanie się systemu. Korzystając z logowania się na dekoderze Profilem Mój T-Mobile, możesz dokonać zakupu dostępu do serwisu Netflix, z jednoczesnym dopisaniem usługi do rachunku w T‑Mobile. Jeżeli masz już dostęp do serwisu Netflix od T-Mobile, zostaniesz do niego automatycznie zalogowany. 

Aby kupić dostęp do serwisu Netflix z przypisaniem go do rachunku w T-Mobile należy:

  1. Zalogować się na dekoderze Profilem Mój T-Mobile (Ustawienia/Profil Mój T-Mobile).
  2. Uruchomić aplikacji Netflix i wybrać opcję „Dołącz teraz”.
  3. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Skorzystaj z linka rejestracyjnego, który otrzymałeś na podany podczas aktywacji adres e-mail.

Należy upewniać się , że jesteś zalogowany Profilem Mój T-Mobile na dekoderze i masz wybrany właściwy kontrakt do którego przypisana jest usługa Netflix. W przypadku błędnie wybranego kontraktu, należy go zmienić na właściwy i odczekać 15 minut przed kolejnym uruchomieniem Netflixa.

Podanie PIN na dekoderze w procesie zakupowym powoduje już z sam zakup usługi. Rezygnacji można dokonać poprzez proces reklamacyjny.