Podstawowe informacje o ratach sprzętowych

Opis usługi

  • Rata za sprzęt stanowi część Twojego miesięcznego zobowiązania, czyli opłatę, którą ustaliłeś z Konsultantem w czasie zawierania Umowy lub Aneksu do Umowy. Nie jest to dodatkowa kwota do zapłaty.
  • W okresie spłaty rat Twój Abonament za usługi telekomunikacyjne jest specjalnie obniżony – jego wartość powróci do podstawowej stawki po zakończeniu spłaty rat, tym samym Twoje miesięczne opłaty na rzecz T-Mobile pozostaną niezmienne przez cały czas trwania umowy.
  • Fakturę za sprzęt otrzymałeś przy zawieraniu aneksu lub umowy.
  • Kwotę pierwszej raty zapłaciłeś przy zakupie.

Przykład umowy na 24 miesiące z 12 ratami sprzętowymi:

Więcej o usłudze