Proste, codziennie chwile trudno policzyć, a tym bardziej je uchwycić – wiedzą o tym zwłaszcza miłośnicy fotografii, nie tylko tej cyfrowej. Już sam twórca fotoreportażu, Henri Cartier-Bresson, twierdził, że nie ma niczego na świecie, co nie miałoby decydującego momentu – takiego, który można uchwycić w kadrze tylko w tej jednej chwili.

Dla nas taką decydującą chwilą była w Polsce publiczna rozmowa telefoniczna w standardzie GSM wykonana dzięki infrastrukturze Ery GSM. Ale to był dopiero początek – początek, który rozpoczął ćwierćwiecze ważnych dla nas i naszych klientów momentów. Przez ostatnie 25 lat byliśmy blisko ludzi, łączyliśmy ich i wspieraliśmy w ważnych dla nich momentach, wspólnie tworząc historię.

W poniższym video zgromadziliśmy dla Was chwile, które potwierdzają, że tym co najlepsze należy się dzielić.
A my to robimy od 25 lat.

Kalendarium